EVU-Kurs

Klinisk farmasi og farmakoterapi

Målet med utdanninga i Klinisk farmasi og farmakoterapi er å utdanne farmasøyter til å fungere som legemiddelspesialister i tverrfaglige team i helsetjenesten. Foto Tormod Leithe

Start: 04.02.2019
Søknadsfrist: 12.12.2018

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 15500 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: MDV6000

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Kurset skal gi farmasøyter kompetanse til å kunne diskutere legemiddelbehandling og legemiddelrelaterte problemer med pasienter, leger og annet helsepersonell. Målet er at farmasøyter skal kunne fungere i tverrfaglige team for å oppnå riktig legemiddelbruk for pasientene og jobbe med klinisk farmasi i henhold til IMM (Integrated Medicines Management)-modellen.

 

Målgruppe

Farmasøyter som arbeider eller ønsker å arbeide i tverrfaglige team i klinisk praksis i primær- eller spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Opplæring i klinisk farmasøytisk praksis i henhold til Integrated Medicines Management (IMM)-modellen.

Farmakoterapiundervisning blant annet i tilknytning til:

  • Legemidler til eldre
  • Bivirkninger og interaksjoner
  • Klinisk kjemi
  • Smertebehandling
  • Osteoporose
  • Kardiovaskulær farmakologi
  • CNS-farmakologi
  • Diabetes
  • Obstruktive lungesykdommer  

Praksisperiode
Du vil selv være ansvarlig for å skaffe deg praksisplass på sykehus eller sykehjem for å få gjennomført obligatoriske praktiske øvelser mellom samlingene.

Nedenfor finner du ytterligere informasjon om praksisperioden; informasjon som du som søker må gi til ditt ønskede praksissted. Du finner også skjema for bekreftelse på praksisplass. Dette skjemaet må du skrive ut, fylle ut og sende til NTNU VIDERE.

Informasjon til mulig praksissted. Innholdet vil kunne endres noe, men omfanget er det samme. Oppdatert informasjon legges ut så snart det er klart.

Opptakskrav

Primært cand.pharm./master i farmasi, evt. reseptar/bachelor i farmasi etter individuell vurdering.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Det forutsettes at søker har inngått avtale om praksisplass før bekreftelse av tildelt studieplass. Fyll ut skjemaet "Bekreftelse på praksisplass" og last opp dette.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra klinisk arbeid / arbeid i tverrfaglige team.

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlinger våren 2019 (eksakte datoer kommer senere):

Første samling: uke 6
Andre samling: uke 9
Tredje samling: uke 14
Fjerde samling: uke 19                                                                         

Samlingene vil foregå ved NTNU / St. Olavs hospital i Trondheim. Mellom samlingene vil det være praksisperiode med tilhørende innleveringsoppgaver. Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, men det oppfordres til deltakelse på alle samlinger.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen). Praktisk eksamen / stasjonseksamen 28. mai 2019 - varighet ca 1,5 time. Vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamenskrav: Innlevering av dokumentasjon på gjennomført praksis og praksisoppgaver. Innsending av egen-identifiserte pasientkasus fra praksis.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Aktuelle artikler og retningslinjer for legemiddelbehandling. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. 

Annen informasjon

Det er 8 plasser på kurset, hvorav 4 er forbeholdt Sykehusapoteket Midt-Norges ansatte. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil søkere som har erfaring fra klinisk arbeid/arbeid i tverrfaglig team først bli prioritert. Vi ber dem som har denne type erfaring skrive det i merknadsfeltet når de søker på kurset. Utover dette vil søkere bli prioritert etter søknadsdato.

Informasjon til mulig praksissted

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Prisinformasjon

Pris: 15500 Kr

I tillegg kommer semesteravgift.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Elin Høien Bergene, Institutt for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 73 59 75 46
Epost: elin.h.bergene@ntnu.no
Janne Kutschera Sund, Kontaktperson Sykehusapoteket Midt-Norge
Epost: Janne.Sund@sykehusapoteket.no

Kontakt

Gunvor V. Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: elin.h.bergene@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev