EVU-Kurs


Digitalisering - muligheter og trusler

Illustrasjonsfoto: Colourbox/Olivier Le Moal

Hva betyr egentlig digitalisering? Hvilke trusler må vi være oppmerksomme på? Og hvilke forretningsmessige muligheter medfører digitaliseringen? Dette innføringskurset vil gi deg kunnskap om hva digitalisering er, og hvilke effekter digitalisering har på organisasjoner og næringsliv.

 

Les intervju med faglærer Endre Sjøvold om de gjennomgående endringene vi opplever som følge av digitalisering. 

Søknadsfrist: 10.09.2019

Målgruppe:

Leder, mellomledere og andre som har behov for å forstå effektene av digitalisering og hvilke konsekvenser digitalisering har for privat og offentlig næringsliv.

Kursbeskrivelse:

Målet for kurset er at du skal få forståelse for de trusler og muligheter digitalisering gir i tillegg til å gi innsikt i hvordan digitalisering kan gi strategiske fortrinn.

Kursinnhold:

 • Hva innebærer begrepet "digitalisering"
 • Hva kjennetegner fremveksten av digitale økosystemer og plattformer og hvordan påvirker digitalisering disse elementene
 • Ulike tilnærminger til forretningsmessig utnyttelse (eksempler)
 • Hvilke trusler kjenner vi i dag og hvilke tror vi vil møte
 • Hva tror vi vil være fremtidens muligheter og hvilke gevinster kan oppnås i ulike bransjeskiller (offentlig/privat samspill)
 • Digitalisering, "soft issues" og "resilience engineering"
 • Introduksjon til samspillet mellom organisasjon, ledelse, strategi og digitalisering
 • Hva er business analytics og hvordan kan slike løsninger gi strategiske fortrinn
 • Organisatoriske konsekvenser av teknologidrevet endring
 • Teknologidrevet endring i forhold til generell, planlagt og styrt endring
 • Betydningen av offensive team i endringsprosesser
 • Komplekse prosesser og nye paradigmer

  

Læringsutbytte:

Kunnskaper
Etter fullført kurs har kandidaten faglig innsikt i hva som menes med digitalisering, hva som kjennetegner framveksten av digitale økosystemer og plattformer og om hvilke faktorer som påvirker digitalisering. Kandidaten skal ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap til å kunne vurdere ulike tilnærminger til endrings- og utviklingsarbeid i organisasjoner samt kunnskap om utvikling av team.

 

Ferdigheter
Etter fullført kurs kan kandidaten arbeide strategisk med arkitekturer og plattformer for data og applikasjoner. Kandidaten kan vurdere hvordan det best kan legges til rette for bruk av avanserte business analytics-løsninger, hvordan endringsprosesser gjennomføres og  betydningen av å utvikle høyytelsesteam.

 

Generell kompetanse
Kandidaten vil gjennom tilegnet innsikt og ferdighet bli bedre i stand til å oppdage cyber-trusler, samt bli mer oppmerksom på mulighetene digitalisering gir for effektivisering og nye markedsmuligheter.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensform: Skriftlig prosjektoppgave som presenteres muntlig på siste samlingsdag og som vurderes med bestått/ikke bestått. Mer om krav til omfang og utforming av oppgaven blir gitt ved studiestart.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger i Oslo høsten 2019:
 

Første samling: Onsdag 2. oktober

Andre samling: Torsdag 17. og fredag 18. oktober
 
Tredje samling: Mandag 18. november

Kursavgift:

18000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Endre Sjøvold
Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73550892
Mobil: 41300300
Epost: endre.sjovold@ntnu.no

Jon Atle Gulla
Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Mobil: 91347759
Epost: jon.atle.gulla@ntnu.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper innen organisasjonsteori anbefales

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for økonomi

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Foreløpig pensum (endelig liste blir klar innen kursstart):
David L. Rogers: The Digital Transformation Playbook. Columbia Business School. 2016.

Sjøvold, E (2016) Makt og maktbruk i arbeidslivet. Universitetsforlaget. 2016 kapittel 1,2 og 6.

I tillegg suppleres pensum med aktuelle artikler som deles ut på første samling.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard (NTNUs verktøy for nettbasert undervisning). Deltakere må ha egen PC tilgjengelig på samlingene.

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 02.10.2019

Søknadsfrist: 10.09.2019

Kursavgift: 18000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: IØ6280

Undervisningssted: Oslo

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.