EVU-Kurs

Digitalisering - muligheter og trusler

Illustrasjonsfoto: Colourbox/Olivier Le Moal

Start: 02.10.2019
Søknadsfrist: 10.09.2019

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 18000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6280

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Hva betyr egentlig digitalisering? Hvilke trusler må vi være oppmerksomme på? Og hvilke forretningsmessige muligheter medfører digitaliseringen? Dette innføringskurset vil gi deg kunnskap om hva digitalisering er, og hvilke effekter digitalisering har på organisasjoner og næringsliv.

 

Les intervju med faglærer Endre Sjøvold om de gjennomgående endringene vi opplever som følge av digitalisering. 

Målgruppe

Leder, mellomledere og andre som har behov for å forstå effektene av digitalisering og hvilke konsekvenser digitalisering har for privat og offentlig næringsliv.

Innhold

Målet for kurset er at du skal få forståelse for de trusler og muligheter digitalisering gir i tillegg til å gi innsikt i hvordan digitalisering kan gi strategiske fortrinn.

Kursinnhold:

 • Hva innebærer begrepet "digitalisering"
 • Hva kjennetegner fremveksten av digitale økosystemer og plattformer og hvordan påvirker digitalisering disse elementene
 • Ulike tilnærminger til forretningsmessig utnyttelse (eksempler)
 • Hvilke trusler kjenner vi i dag og hvilke tror vi vil møte
 • Hva tror vi vil være fremtidens muligheter og hvilke gevinster kan oppnås i ulike bransjeskiller (offentlig/privat samspill)
 • Digitalisering, "soft issues" og "resilience engineering"
 • Introduksjon til samspillet mellom organisasjon, ledelse, strategi og digitalisering
 • Hva er business analytics og hvordan kan slike løsninger gi strategiske fortrinn
 • Organisatoriske konsekvenser av teknologidrevet endring
 • Teknologidrevet endring i forhold til generell, planlagt og styrt endring
 • Betydningen av offensive team i endringsprosesser
 • Komplekse prosesser og nye paradigmer

  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Søkere rangeres etter "først til mølla"- prinsippet dersom det er flere søkere enn studieplasser.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper innen organisasjonsteori anbefales

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Tre obligatoriske samlinger i Oslo høsten 2019:
 

Første samling: Onsdag 2. oktober

Andre samling: Torsdag 17. og fredag 18. oktober
 
Tredje samling: Mandag 18. november

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard (NTNUs verktøy for nettbasert undervisning). Deltakere må ha egen PC tilgjengelig på samlingene.

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Skriftlig prosjektoppgave som presenteres muntlig på siste samlingsdag og som vurderes med bestått/ikke bestått. Mer om krav til omfang og utforming av oppgaven blir gitt ved studiestart.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlingene er obligatorisk for å få avlegge eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Foreløpig pensum (endelig liste blir klar innen kursstart):
David L. Rogers: The Digital Transformation Playbook. Columbia Business School. 2016.

Sjøvold, E (2016) Makt og maktbruk i arbeidslivet. Universitetsforlaget. 2016 kapittel 1,2 og 6.

I tillegg suppleres pensum med aktuelle artikler som deles ut på første samling.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 18000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Deltakere må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Endre Sjøvold, Professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Telefon: 73550892
Mobil: 41300300
Epost: endre.sjovold@ntnu.no
Jon Atle Gulla, Professor, Institutt for datateknologi og informatikk
Mobil: 91347759
Epost: jon.atle.gulla@ntnu.no

Kontakt

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev