Studiehåndbok for realfag 1999-2000

Studiehåndbok for realfag 1999-2000

  1. Fagplaner

Korreksjon til papirkopien av studiehåndboken

s. 112, eksempler på IT som støttefag

IT for videre studier fram mot 30-gruppe og evt. cand.scient.-graden

1.sem. MNFIT100 (4 vt.) MNFIT111 (4 vt.) MNFIT161 (2 vt.) 10 vt.
2.sem. MNFIT162 (3 vt.) MNFIT167 (3 vt.) MNFIT112 (4 vt.) 10 vt.

Forsidebilde 1999-2000

Forsidebilde