Videreutdanning 2-årig, Trondheim

Jordmorutdanning


Jordmorutdanningen har ikke opptak i 2019. Neste opptak blir sannsynligvis høsten 2020.

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 2-årig
Studieprogramkode: SPVJU
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya

Søknadsfrist: Det er ikke opptak i 2019