Videreutdanning 2-årig, Trondheim

Jordmorutdanning

Studiestart 2018

Studiestart er mandag 20. august 2018 klokken 10:00 i rom A2-1 i Øya helsehus, 2. etasje. 

Oppstarten varer fra kokken 10:00 til 13:00. På samme dag er det obligatorisk brannvernkurs fra kl.15:15 til 17.00 i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret.

Politiattest

Du må levere politiattest ved studiestart. Ved å takke ja til studieplassen, bekrefter du samtidig at du er kjent med regelverket knyttet til politiattest. 

Når du søker politiattest hos Politiet velger du kategorien Opptak – Kommunale helse og omsorgstjenester. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Mer informasjon om politiattest

Leveres ved oppstart:

Praktiske gjøremål ved studiestart:

Velkommen!


Om Jordmorutdanning

Jordmorutdanning er en videreutdanning for sykepleiere og kvalifiserer til å kunne ta ansvar for kvinnen i svangerskapet, under fødselen og i barseltiden og ivareta det friske nyfødte barnet. 

Søkere som får studieplass må være forberedt på å ha praksisplass i hele Midt-Norge.


Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie, norsk autorisasjon og minimum ett års relevant yrkespraksis. 

Søknadsfrist er 15. april.


Jobbmuligheter

Jordmorfaget er rettet mot helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak overfor mor og barn. Jordmors fag- og virksomhetsområde er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmoryrket utøves på ulike typer fødeinstitusjoner, barselavdelinger og poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Jordmødre jobber også i helsestasjoner, helsestasjoner for ungdom og med kvinnehelsen. Det er mulig å drive privat jordmorvirksomhet og arbeide med hjemmefødsler. 


Studiets oppbygging

Utdanningen består av 40 uker teori og 40 uker praksis studier. En godkjent utdanning gir rett til å søke om autorisasjon som jordmor ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

I utdanningen benyttes det ulike læringsformer som gruppearbeid, forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, mappearbeider og selvstudier. 

Se jordmorutdanningen studieplan 2018-2020


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post ism-post@mh.ntnu.no

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 2-årig
Studieprogramkode: SPVJU
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Sted: Trondheim, Øya

Søknadsfrist: 15. april 2018