PhD i Produktutvikling og materialer

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

PhD i Produktutvikling og materialer

NB! Dette programmet er avsluttet og tar ikke lengre opp nye studenter.

Se fakultetets nye ph.d.-program i ingeniørvitenskap

Primærkontakt for doktorgradsstudiet i produktutvikling og materialer er Martin Steinert. Ta kontakt for hjelp med å finne frem til faglærer i aktuelle fagfelt, eller for generell informasjon. Emneområdet for doktorgradsavhandlingen vil normalt ligge innenfor det forsknings- og utviklingsarbeidet som foregår ved MTP og våre samarbeidspartnere. Oversiktsinformasjon, studiehåndbok, gjeldende regler og skjemaer, finnes på fakultetets nettsider om doktorgradsutdanningen.

For de som allerede er fått en plass i programmet, informasjon som en trenger som ny finnes i velkomstmappe for ph.d.-studenter (passord nødvendig).

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet

Mer om doktorgradsstudiet ved IV-fakultetet