Matematiske fag

Ph.d.-program (doktorgrad), Trondheim

Matematiske fag

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig ph.d.-program i matematiske fag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

  • Etter fullført utdannelse skal kandidaten være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde.

  • Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder innenfor sitt fagområde, og skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og nye metoder.

Ferdigheter

  • Etter fullført utdannelse skal kandidaten kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor sitt fagområde.

Generell kompetanse

  • Etter fullført utdannelse skal kandidaten kunne utøve sin forskning med faglig og etisk integritet.
  • Kandidaten skal være i stand til å formidle sin forskning gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler, og til å delta i komplekse tverrfaglige prosjekter.
  • Kandidaten skal kunne vurdere behovet for og ta initiativ til å drive innovasjon