Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse

Fakultet for økonomi

Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse

Krysspublisert (PHOL) info om avvikling

Dette ph.d.-programmet er avviklet og videreført som en studieretning under ph.d. i økonomi og ledelse


Ph.d. i industriell økonomi og teknologiledelse (bilde)

Studenter i gruppearbeid. Foto.

Om programmet (PHIØT)

Om programmet

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse legger stor vekt på å tilby et førsteklasses ph.d.-program som forbereder kandidatene for karrierer innen forskning og undervisning ved ledende utdanningsinstitusjoner og for karrierer som krever høy kompetanse og analytiske evner. 


Opptak PHIØT

Opptak

Søknad om opptak til ph.d.-programmet skal utarbeides i samarbeid med tiltenkt veileder. Søkere bes derfor om å ta kontakt med Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.


Studieplan PHIØT1

Studieplan

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.


Veiledning PHIØT1

Veiledning

Hovedveileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet.

Som doktorgradskandidat har du rett til inntil 70 timer veiledning årlig i 3 år.


Kontaktinformasjon PHIØT

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnivå: Doktorgrad
Studieprogramkode: PHIOT
Undervisningsform: Heltid

Institutt for industriel økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: Avviklet. Se ph.d. i økonomi og ledelse.

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2017-2018