Inspirerende å jobbe i team

Inspirerende å jobbe i team

Kristin Ytterstad Pettersen og kollegaene lager slangeroboter og samarbeider med NASA. – Det å få til utfordrende oppgaver i fellesskap er det jeg liker aller best med jobben min, sier professoren i kybernetikk og robotikk.

TEKST: UNNI SKOGLUND
FOTO: KAI DRAGLAND

Kristin Pettersen med en slangerobot

– Det er utrolig mange dyktige mennesker her på Institutt for teknisk kybernetikk, både ansatte og studenter. Det er svært givende å samarbeide med dem, sier Pettersen.

Professoren deler tida si mellom to forskningsfelt: marine styringssystemer og slangeroboter.

– Gjennom dataalgoritmer kan vi gjøre et ubemannet skip i stand til selv å finne den beste ruten fra et sted til et annet, samtidig som det unngår hindringer på veien, sier Pettersen.

Når det gjelder undervannsfartøyer har forskerne en ekstra utfordring – det er ofte ikke mulig å kommunisere med fartøyet under vann. Det går ned, gjør jobben sin og returnerer til utgangspunktet. Disse fartøyene har på denne måten mye til felles med Mars rovere.

– Fartøyene må ha en høy grad av autonomi i likhet med en Mars rover. Dette gjør forskningen interessant for NASA, og NTNU Centre for Autonomous Marine Operations and Systems som jeg er tilknyttet har derfor forskningssamarbeid med NASA.

Nyttige slangeroboter

Når hun jobber med slangeroboter er det en type roboter som fungerer svært godt på land og enda bedre til vanns. Da NTNU begynte å jobbe med denne typen roboter gransket de hvordan virkelige slanger beveger og oppfører seg. At biologiske slanger kommer til så godt som overalt, ble en inspirasjon, og i motsetning til industriroboter, beveger slangerobotene seg fritt uten hverken hjul eller føtter. 

Forskningen på slangeroboter startet i 2002 etter bybrannen i Trondheim. Tanken var å lage en hydraulisk drevet robot som kunne krype inn i brennende bygninger og sprøyte vann på steder hvor brannfolk ikke kom til uten å sette eget liv i fare. SINTEF ledet arbeidet som ble gjort i samarbeid med brannvesenet.

– Robot-brannslangen Anna Konda, som vi kalte den, brakte forskningen videre. Vi fant blant annet ut at friksjonsegenskapene er essensielle for framdriften. Så begynte vi å bygge mindre, elektriske slangeroboter. Det var mer hensiktsmessig for videre forskning å jobbe med mindre og lettere roboter, forteller Pettersen.

Slangerobotene har mange mulige og nyttige bruksområder. De kan for eksempel svømme inn i rør og utføre rørinspeksjon uten at man trenger å tømme røret for, eksempelvis, olje. De kan også benyttes i jordskjelvområder i såkalte search ande rescue-operasjoner.

– Noe av utfordringen med slangeroboter er å styre dem presist nok. De er sammensatt av mange ledd, gjerne 20, og de må være i stand til å tolke omgivelsene, gjøre kvalifiserte valg og overkomme hindringer, sier hun.

Mange jobbmuligheter

At hun selv valgte kybernetikk som fag handlet mye om bredden i faget.

– I kybernetikk får jeg brukt avansert matematikk. Jeg jobber med å få systemer til å bevege på seg, så dermed får jeg også testet ut matematikken i praksis. I tillegg til å bruke matematikk, programmerer vi også software og bygger selve robotene. Jeg synes denne vekslingen mellom teori og praksis er spennende, sier Pettersen.

Hun fremhever også at det er et fag som gir mange ulike jobbmuligheter. Det er ingen hemmelighet at ferdigutdannede kybernetikere er ettertraktede i arbeidsmarkedet.

– Studentene kan velge om de vil jobbe med differensiallikninger eller om de vil kombinere matematikk med å bygge roboter. Utdannelsen er veldig fleksibel og gir gode muligheter innen for ulike bransjer. Kybernetikk er et allsidig og utrolig spennende fag, sier Kristin Ytterstad Pettersen.


Les mer

Les mer

Forskning for samfunnets beste

Marta Molinas jobber med å overføre drømmene sine til håndfast teknologi. – Jeg ønsker å bruke forskningen min til å påvirke samfunnet på en positiv måte.

Les intervju med Marta Molinas her.


Hjelper roboter å se

Robotic vision: Annette Stahl jobber med å utvikle roboter med best mulig syn. Det krever datamaskiner og grafikkort med høy ytelse. Resultatet er roboter som kan gjøre oppgaver innen mange ulike felt. 

Les intervju med Annette her.