Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Studentintervjuer
Under finner du intervjuer med studenter som går på Ingeniørvitenskap og IKT.

Torsten Bergh Moss, 1. klasse

Hvorfor valgte du NTNU ? Rett etter videregående dro jeg til universitetet UC San Diego i California for å studere Mechanical Engineering og satse på idrett. Der borte ble jeg gjennom...

Kristina Jakobsen, 3. klasse

Hvorfor valgte du NTNU ? Jeg begynte med en romantisk tanke om at jeg ville være med på å ta verden videre ­– skape noe. Jeg tok tanken videre og bestemte meg for å velge et teknisk studium,...

Ruben Schmidt Mällberg, 2. klasse

Hvorfor valgte du NTNU? Etter jeg hadde bestemt meg for at jeg ønsket en utdannelse innenfor teknologi, var jeg ikke i tvil om at jeg skulle gå på NTNU. Ryktet som den beste skolen i Norge...

Tony Gjendahl, 3. klasse

Hvorfor valgte du NTNU? Jeg har hele livet vært glad i matte og fysikk, og jeg har vel alltid tenkt at jeg ville bli ingeniør. At jeg havnet på NTNU i Trondheim er kanskje en...

Sigbjørn Aukland, 5 klasse

Hvorfor valgte du NTNU ? Jeg fant ganske tidlig i ungdomsårene ut at jeg kunne tenke meg å studere noe teknologisk. For meg var det viktig å velge et studiested med faglig anerkjennelse, og...

Les også tidligere intervju med studenter

Osmund Maheswaran Jeg har alltid vært glad i naturfag som matte, kjemi og fysikk, men IT var noe jeg ikke hadde prøvd meg på før, og som jeg godt kunne tenkt meg å utforske litt mer. Så...

Studenter bygger roboter
Robot Challenge: Lagene bygger og programmerer avanserte roboter. Foto: Johan Røed (IVT)


Intro til studieprogrammet

En 3D-tur rundt NTNU som viser aktuelle fagretninger i studiet, modellene er laget av førsteårsstudenter i studiet.

Følg oss på Facebook