Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

Smerte og palliasjon er en av to studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU.

Om smerte og palliasjon

Studiet gir deg økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon.

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb

Det er ca. 10 studieplasser på master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon.

Jobbmuligheter

Kandidater med en master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er særlig kvalifisert til et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Fullført master kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad).

Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Dersom du er i jobb ved siden av studiet, kan du søke om å gjennomføre studiet på deltid (over maksimalt åtte semester). Studiet består av fellesemner, studieretningsspesifikke emner i smerte og palliasjon og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post isb-post@medisin.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for sirkulasjon og bildediagnostikk