Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon

Smerte og palliasjon er en av to studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU.


Om smerte og palliasjon

Om smerte og palliasjon

Studiet gir deg økt forståelse for smerte og smertebehandling, symptomlindring og palliasjon. Tverrfaglig samarbeid og samhandling vektlegges. Målet er å bidra til bedre pasientbehandling gjennom kunnskapsbasert praksis innen smerte og palliasjon.

Opptak

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Kandidater med en master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er særlig kvalifisert til et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Fullført master kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (doktorgrad).

Studieretningens oppbygning

Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Dersom du er i jobb ved siden av studiet, kan du søke om å gjennomføre studiet på deltid (over maksimalt åtte semester). Studiet består av fellesemner, studieretningsspesifikke emner i smerte og palliasjon og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post isb-post@medisin.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Øya, Trondheim