Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Fysioterapi

Velkommen til studiestart 2017

Immatrikulering 16. august

Studiestart er den 16. august.

  • Kl. 09:30: Immatrikulering på Gløshaugen (plena bak Hovedbygningen).

  • Ca. kl 10:30: Dere vil etter immatrikuleringen møte fadderne for å gå samlet nedover til Campus Øya. Her vil det bli en matbit med taler fra dekaner og underholdning.

  • Ca kl 13:30: Til slutt vil det være satt opp gratis busser til campus Tunga. Bussene vil gå ifra Gastrosenteret ved St. Olav. Når dere har kommet til campus Tunga vil dere bli samlet i klassen for å møte lærerne.

    Det er obligatorisk orienteringsmøte på Campus Tunga kl. 14.00. Fravær medfører tap av studieplassen. Dersom du ikke kan møte må du sende en e-post til studier@inb.ntnu.no

Dagen vil avsluttes ca. kl 15:00

Fadderuka

Alle nye studenter kan bli med på Fadderuka som arrangeres av Quak! Her vil alle få sin egen faddergruppe hvor du kan bli kjent med de andre i klassen.  

Mer informasjon om fadderuka

Mer informasjon om Quak!

Timeplan og Blackboard

Timeplan for uke 33

  • Torsdag 17. august Kl. 09.15 -15.00. Forelesning på rom BU102 på Campus Tunga

  • Fredag 18. august. Kl. 09.15 – 15.00. Forelesning på rom BU102 på Campus Tunga

All informasjon om undervisning og annen emnespesifikk informasjon vil du finne på Blackboard. Det er derfor viktig at du bekrefter utdanningsplanen din så raskt som mulig på studentweb, betaler semesteravgiften og aktiverer brukerkontoen din. Se under «Nyttig å vite» og følg linken «Tips til hva du bør ordne de første dagene».

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Politiattest uten merknad skal leveres på immatrikuleringen 16. august på Campus Tunga.

Politiattest med merknad sendes senest 3 uker etter aksept av studieplassen til: Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

MRSA og TBC

Alle studenter må fylle ut egenerklæringsskjema som dere mottar på immatrikuleringen på Campus Tunga 16. august.

Tuberkuloseundersøkelse: Kravet til testing gjelder dersom studenten de tre siste årene har oppholdt seg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Liste over land dette gjelder står på baksiden av skjemaet for Tuberkulose og MRSA.

Undersøkelse for MRSA: Kravet gjelder dersom studenten i løpet av de siste 12 månedene har hatt praksis/klinisk undervisning eller arbeidet i helsevesenet i land utenfor Norden eller har vært innlagt på helseinstitusjon i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste 12 måneder på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Dersom det ut fra kriteriene blir behov for MRSA prøvetaking, skal prøvene tas og det skal foreligge negativ MRSA-status før oppstart praksis/eksamen.

Nyttig å vite

Campus Tunga

Utdanningen holder til på Campus Tunga som ligger på Tungasletta 2. Her holder flere helse- og sosialutdanninger til.

Bussforbindelse: Iskremfabrikken (buss nr 18) og Tungasletta (buss nr 16 og 86).

Behov for tilrettelegging?

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.

Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging.

 

Om fysioterapi

Fysioterapeuter kan kropp og bevegelse. Kunnskap om kroppen sees i sammenheng med samfunn og miljø.

Gjennom kartlegging finner fysioterapeuten ut hvilke muligheter pasienter/brukere har til å bli bedre, gjennom behandling og trening. Fysioterapeuter arbeider også forebyggende. De gir råd og driver opplæring for å hindre helseskader.  


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Det kreves politiattest ved oppstart på studiet.


Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet fysioterapeut kan du få offentlig godkjenning etter 1 års lønnet turnustjeneste. Det er varierte arbeidsmuligheter både innenfor det offentlige helsevesenet og i privat sektor. 


Studiets oppbygging

I fysioterapiutdanningen er praksis er en viktig del av fysioterapistudiet, og utgjør 1/4 av det samlede studiet. Praksisperiodene er fordelt over alle de tre studieårene.,

Første studieår skal gi studentene en forståelse for de grunnleggende elementer i fysioterapifaget - menneske, bevegelse og funksjon. 

I andre studieår skal studentene lære å undersøke, vurdere og gi fysioterapifaglige tiltak til mennesker med ulike funksjonsforstyrrelser i samsvar med faglig forsvarlig praksis. 

I tredje studieår legges det vekt på å se yrkesutøvelsen i et samfunnsperspektiv, og det fokuseres på refleksjon og fagfordypning. 


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post: studier@inb.ntnu.no
 

 

 

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i fysioterapi
Studieprogramkode: HSGFTB
Studiepoeng: 180
Søknadskode: 194 703
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2017-2018.