Realfagskurs

Forkurs - halvårig - Trondheim

Realfagskurs

Realfagkurs_Oppgave_Jente_Undervisning

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. oktober

Det vil bli åpnet for søknader fra ca. 15. august.

Søk opptak

Opptaksgrunnlag

Opptaksgrunnlag

Opptaksgrunnlag er ett av følgende alternativer:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003).

Tidligere poenggrenser (FTREALFAG)

Tidligere poenggrenser ved opptak

  • Vår 2019: Alle kvalifiserte fikk tilbud om studieplass
  • Vår 2018: Alle kvalifiserte fikk tilbud om studieplass
  • Vår 2017: Alle kvalifiserte fikk tilbud om studieplass

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Halvårig realfagskurs: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTREALFAG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. oktober
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag