Forkurs - halvårig - Trondheim

Realfagskurs

Realfagkurs_Oppgave_Jente_Undervisning

Søknadsfrist 15. oktober

Neste realfagskurs har oppstart i januar 2020.
Det vil bli åpnet for søknader fra ca. 15. august.

Søk opptak


Opptaksgrunnlag

Opptaksgrunnlag er ett av følgende alternativer:

• Generell studiekompetanse

• Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003).

Fakta

Halvårig realfagskurs: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTREALFAG
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. oktober
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for matematiske fag