Forkurs - halvårig - Trondheim

Realfagskurs

– Søk opptak

Realfagkurs_Oppgave_Jente_Undervisning

Søknadsfrist 15. oktober

Du registrerer søknad på lokal søknadsweb når søknadsfristen nærmer seg.

Søk opptak


Opptaksgrunnlag

Opptaksgrunnlag er ett av følgende alternativer:

• Generell studiekompetanse

• Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller nyere godkjent teknisk fagskole (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003).

Fakta

Halvårig realfagskurs: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTREALFAG
Studiepoeng: Ingen
Studiekode: Lokalt opptak
Undervisningsform: Heltid

Institutt for allmennfag

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. oktober

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.