Elektroingeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Elektroingeniør

Elektroingeniør

NB! Dette studiet legges ned og blir erstattet av et nytt elektroingeniørstudie fra og med studieåret 2019/2020.
 

Elektroingeniør

Om elektroingeniør

Som elektroingeniør kombinerer du kreativitet og nytenkning med solide fagkunnskaper. Du vil jobbe med all teknologi som er avhengig av strøm, som mobiltelefon, PC og strekkodeleseren i butikken. Elektroingeniøren  jobber også med avanserte måle- og styresystemer innen industri, transport, energi og helse, samt framtidens energisystemer.

Ved elektroingeniørstudiet i Trondheim tilbyr vi studieretningene automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk og industriell instrumentering, som leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, elektro. Alle utdanningene er 3-årige og følger Rammeplan for ingeniørutdanning. Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker opptak via Samordna Opptak. I tillegg til generell studiekompetanse må du ha Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Alternativt gir Forkurs for ingeniørutdanning eller vårt halvårige realfagskurs opptaksgrunnlag.

For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 160 plasser, opptaksgrensen var 44,4 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 48,6 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Arbeidsoppgavene som elektroingeniør er allsidige og spenner fra planlegging og prosjektering, konstruksjon og utvikling, til drift og vedlikehold. Du kan arbeide innen kraftselskaper, olje- og gassektoren, offentlig sektor, eller høyteknologiske bedrifter. Du vil også finne elektroingeniøren innen undervisning, forskning, rådgivingstjenester og service.


Studiets oppbygning

Første halvdel av studiet danner grunnlaget for videre fordyping innen en av våre studieretninger: automatiseringsteknikk, elektronikk, elkraftteknikk og industriell instrumentering. Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. På laboratoriene vil du benytte moderne dataverktøy. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ie.ntnu.no

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag

Studieprogramkode: FTHINGEL

Studiepoeng: 180
 

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194 856

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for elektroniske systemer

Institutt for elkraftteknikk

Institutt for teknisk kybernetikk

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Jentepoeng

Jentepoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for jenter som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.