course-details-portlet

VM8107 - Emner i hydraulikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet tar for seg utvalgte hydraulikktema knyttet til vassdragsteknikk og konstruksjoner i vassdrag. Innholdet i emnet vil bli tilpasset den enkelte student. De følgende tema kan undervises:

- Strømning i stor hastighet (luftmedriving, kavitasjon, retningsendringer)

- Energireduksjon

- Modelteknikk

- Fiskepassasjer og -sperrer

- Kulverthydraulikk

- Isproblemer i inntak

- Inntakshydraulikk

- Sedimenttransport i elv og magasin

- Erosjonssikring

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskaper om et emne innen hydraulikk på et internasjonalt ledende nivå. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder i fagområdet, og skal kunne bidra til utvikling av nye teorier og metoder innen fagfeltet.

Ferdigheter:

Kandidaten skal beherske teorien og bruk av måleinstrumenter som brukes innen fagfeltet hydraulikk. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra emnet til vitenskaplige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium under ledelse av kandidatens hovedveileder. Dersom flere enn en kandidat er oppmeldt, kan kandidatenes hovedveiledere velge å organisere undervisningen i fellesskap. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til PhD-programmet i ingeniørvitenskap og en hovedveileder fra IBMs faggruppe for vassdragsteknikk. Kandidatens hovedveileder må være villig til å lede undervisningen.

Kursmateriell

Utdrag fra bøker og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Hydraulikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU