course-details-portlet

VM6006 - Miljødesign i regulerte vassdrag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset vil gi systematisk og samlet undervisning i biologisk og hydrologisk grunnlag, diagnose av effekt, tiltak, systematisering og kartlegging, byggeklossmetoden og simuleringsmodeller. Kurset inneholder feltmålinger og verktøy for klassifisering av inngrep. Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om miljødesignmetodikken inkludert diagnose av påvirkning og tiltak for å redusere effekt av reguleringer.

Læringsutbytte

Kunnskap (Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om:)

 • Miljødesign i regulerte laksevassdrag.
 • Verktøy og metoder brukt i miljødesign.
 • Byggeklossmetoden.

Ferdigheter (Etter fullført kurs skal du kunne:)

 • Gjøre grunnleggende hydrologiske og biologiske vurderinger av effekter i regulerte vassdrag.
 • Bruke diagnoseverktøy i miljødesignhåndboka.
 • Kjenne til viktige tiltak og bruken av disse.
 • Bruke miljødesignhåndboka i praksis.

Generell kompetanse (Etter fullført kurs skal du ha kjennskap til:)

 • Kunnskap om reguleringseffekt i vassdrag, effekt av disse og moderne tiltak for å redusere effekter.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvelser og befaringer. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Skriftlig fire timers hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tilgjengelig.

Krav for å få delta på eksamen: Deltakelse på samlingene.

Karakterskala for avsluttende eksamen: Bestått/ ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Kursmateriell

Forseth og Harby (red) (2014): Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag.

Bakken, Forseth & Harby (2016). Effektkjøring

Richter et al. (1996). A Method for Assessing Hydrological Alteration within Ecosystems.

Fjeldstad, Pulg & Forseth (2017). Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk. Kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis. SINTEF-rapport.

UNI Miljø (2017). Tiltakshåndbok for bedre fysisk vassdragsmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Rapport nr 296.

Johnsen et al. (2010). Effekter av vassdragsreguleringer på villaks.

Evt supplert med artikler.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: COSH-Tool, nMAG, HEC-RAS

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU