course-details-portlet

VM6001 - Damsikkerhet II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Damsikkerhet II gir et grunnlag for å vurdere sikkerheten av damanlegg i planleggings-, bygge- og driftsfase. NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Deltakernes kunnskap skal etter kurset tilsvare kompetansekrav satt i Damsikkerhetsforskriften til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA).

Ferdigheter:

Damsikkerhet II gir et grunnlag for å vurdere sikkerheten av vassdragsanlegg i planleggings-, bygge- og driftsfase.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis en innføring i en del grunnleggende damsikkerhetstema; generell hydrologi og flomberegninger, laster og dimensjonering, ingeniørgeologi, hydraulikk for flomløp og tappeløp samt luker, ventiler og trykkrør.

Stor del av kurset fokuserer på utforming, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av forskjellige typer betong- og fyllingsdammer. Det foreleses også om mur- og tredammer. Sikkerhet, beredskap, tilsynsopplegg og formelle forhold som lover, forskrifter og internkontroll belyses i løpet av kurset.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger og demonstrasjoner. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene

Mer om vurdering

Skriftlig fire timers skoleeksamen. Deltagelse på samlingene er obligatorisk. Ved gjentak av eksamen kan det bli gjennomført muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU