course-details-portlet

VET1005 - Anatomi, fysiologi og mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i kroppens normale funksjoner, oppbygning og grunnleggende behov. Videre gir emnet en innføring i mikrobiologi og hygiene.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Har kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv
  • Har kunnskap om hygieniske prinsipper, smittestoffenes oppbygning og deres egenskaper

Ferdigheter

  • Kan anvende grunnleggende kunnskap om menneskekroppens fysiologi, anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser.
  • Kan anvende generelle hygieniske tiltak og forhindre smittespredning

Generell kompetanse

  • Kan formidle kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon
  • Kan formidle kunnskap om generelle hygieniske tiltak og smittespredning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, veiledning og ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ferdighetstrening

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

2 ferdighetstreninger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjenningen for obligatorisk aktivitet gjelder også påfølgende semestre.

Det arrangeres utsatt skriftlig eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER1004 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.12.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 16.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU