course-details-portlet

VET1005 - Anatomi, fysiologi og mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i kroppens normale funksjoner, oppbygning og grunnleggende behov. Videre gir emnet en innføring i mikrobiologi og hygiene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET1005 skal studenten

  • ha kunnskap om menneskets fysiologi, anatomi, grunnleggende behov og utvikling i et livsløpsperspektiv
  • ha kunnskap om hygieniske prinsipper, smittestoffenes oppbygning og deres egenskaper

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET1005 skal studenten

  • kunne anvende grunnleggende kunnskap om menneskekroppens fysiologi, anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser.
  • kunne anvende generelle hygieniske tiltak og forhindre smittespredning

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET1005 skal studenten

  • kunne formidle kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon
  • kunne formidle kunnskap om generelle hygieniske tiltak og smittespredning

Læringsformer og aktiviteter

Aktuelle læringsformer: forelesninger, gruppearbeid, veiledning og ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ferdighetstrening

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

Ferdighetstrening må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjenningen for obligatorisk aktivitet gjelder også påfølgende semestre.

Det arrangeres utsatt skriftlig eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER1004 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 31.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 40
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU