course-details-portlet

VB8006 - Sammenføyning av ulike materialer

Om emnet

Faglig innhold

Se engelsk

Læringsutbytte

se engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og selvstudium. Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Eksaminering er evaluering av paper

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Relevant mastergrad eller lignende

Kursmateriell

Diverse artikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
  • Materialer og bearbeiding
  • Mat og helse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU