course-details-portlet

TVM4910 - Vassdragsteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Avhandling
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Avhandling 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med utpekt faglærer innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

Ingress: Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

Kunnskaper:
Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig masteroppgave med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Anleggsteknikk
  • Teknologiske fag
  • Vannkraft
  • Vassdragsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Avhandling

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Avhandling 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Avhandling 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU