TVB4900 - Digitale byggeprosesser, masteroppgave

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven vil kunne være av forskningsmessig karakter eller være lagt opp som en digital byggeprosess, gjerne i samarbeid med eksterne partnere i byggenæring, programvareindustri eller forskningsinstitusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder.

Ferdigheter:
Innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse:
Gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Mer om vurdering

Gjentak er regulert i studieforskrift for NTNU, §5-9.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått minst 60 studiepoeng fra de to siste år av programmets studieretning "Digitale byggeprosesser".

Kursmateriell

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av masteroppgave velges av studenten (med veiledning av emneansvarlige).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave INSPERA 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.