course-details-portlet

TTM4180 - Nettverkshåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk oppgave 30/100
Teoretisk oppgave 30/100
Skriftlig eksamen 40/100 2 timer D

Faglig innhold

Kurset består av to deler, den første med fokus på Internett som system med hovedvekt på rutingprotokoller og domenekomponenter (et makronivå), og den andre med fokus på kontroll av en enkelt nettverksenhet gjennom programmering (et mikronivå). Temaer som kan være en del av makronivået er: forretningsmodeller, utvekslingsavtaler, rutingprotokoller som Border Gateway Protocol (BGP) og Open Shortest Path First (OSPF). På mikronivået er det fokus på programmering av ulike nettverksfunksjoner ved hjelp av konseptet Software Defined Networking (SDN).

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Dybdekunnskap i Internett som system, med fokus på inter-domene komponentene. 2) Basiskunnskap om nettverksruting. 3) Basiskunnskap om den inter-domene rutingprotokollen BGP og hvordan BGP kan brukes som signalerings/ informasjonsutvekslings protokoll. 4) Basiskunnskap om konseptet Software Defined Networking (SDN) og OpenFlow. 5) Basis kunnskap i programmering i en nettverkssammenheng.

B. Ferdigheter: 1) Å kunne formidle og diskutere systemet som tilsammen sørger for basis kommunikasjonstjenestene i Internett. 2) Å kunne konstruere, implementere og feilrette enkle nettverk kontroll program. 3) Bruk av nettverksimuleringsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har forelesninger kombinert med teoretiske og praktiske oppgaver under forelesningene og laboratorier som gir praktisk erfaring i nettverksprogrammerbarhet. Den avsluttende praktiske oppgaven og den avsluttende teoretiske oppgaven er begge tellende. Alle de andre oppgavene er obligatoriske. Skriftlige rapporter og/eller kode skal leveres individuelt av hver student.

Obligatoriske aktiviteter

  • Delrapporter
  • Delrapporter

Mer om vurdering

Tre delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, en avsluttende teoretisk oppgave, en avsluttende praktisk oppgave og en skriftlig avsluttende eksamen som teller henholdsvis 30, 30 og 40% av sluttkarakteren. Alle tre delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter.

Oppgavene og eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet, dvs. alle tre delvurderingene og alle de obligatoriske aktivitetene. Også ved frivillig gjentak må alle tre delvurderingene og alle de obligatoriske aktivitetene gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet (MTKOM)

Kursmateriell

Vil bli annonsert ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 D 09.05.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 48
Vår ORD Teoretisk oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 40/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU