course-details-portlet

TS301111 - Shipping Management Seminarer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Fagets temaer vil omfatte relevante emner som er sentrale for at et rederi skal kunne operere et avansert fartøy på en profesjonell og forsvarlig måte. Hovedfokus er rederiet, men også rederiets stakeholders som klassifiseringsselskap, forsikring, finansinstitusjoner, oljeselskap og juridiske rådgivere. Aktulle emner er: Befraktning Ledelse av rederi Teknisk ledelse Personalledelse HRM og QA Finans og økonomi Kvalitet og miljø

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: være skikket til å forstå kompleksiteten og mangfoldet i forskjellige maritime operasjoner identifisere suksessfaktorene for å gjennomføre en sikker maritim operasjon behovet for å kunne dokumentere rederiets rutiner innen sikkerhet, miljø og kvalitet. bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter. selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis Læringsutbytte - Ferdigheter: identifisere og forklare kompleksiteten og mangfoldet i forskjellige maritime operasjoner dokumentere forståelse for utfordringene knyttet til forsvarlig drift og operasjon av et rederi dokumentere evne til aktiv bruk av rederiets sikkerhetstyringssystem (SMS) beskrive suksessfaktorene for å gjennomføre en avansert og sikker operasjon vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner Læringsutbytte - Kompetanse: evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritime operasjoner og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Kurset vil være en blanding av tradisjonelle forelesninger, samt ukes seminarer, i form av rollespill på spesifikke emner med obligatorisk tilstedeværelse og cases som studentene løser gruppevis og som framlegges i plenum til diskusjon. Obligatoriske arbeidskrav: Det kreves minimum 80% fremmøte i den timeplanfestede undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studentene skal utarbeide maksimalt 3 gruppearbeider som samles i en mappe. Deltakerne i hver gruppe får samme bedømmelse. Besvarelsen fra mappen teller 100 %. Alle gruppearbeidene må være bestått.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU