course-details-portlet

TPD4195 - Designstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet forventes det at studentene jobber selvstendig eller i grupper på to. Studentene kan utforme sitt eget prosjekt. Prosjektet bør være orientert mot design-forskning eller utforskning.

Eksempler på prosjektorientering er: "for et selskap", "rettet mot en designkonkurranse", "rettet mot en publisering", "rettet mot crowd-funding", etc.»

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har

  • utnyttet generell kompetanse fra tidligere utdanning, og samlet inn spesiell kunnskap for å løse en spesifikk designoppgave.

Ferdigheter:

Kandidaten har

  • videreutviklet egne evner innen produkt / tjeneste / brukergrensesdesign, innovasjon og opparbeidet erfaring i selvstendig designarbeid.

Generell kompetanse:

Kandidaten har

  • fått trening i prosjektetablering, -planlegging og -gjennomføring, og har valgt ut relevant metodikk for å realisere et designprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Dette prosjektbaserte kurset er basert på individuelt prosjektarbeid, hvor studentene jobber med et selvvalgt prosjekt i samråd med en veileder. Det er studentens ansvar å styre prosjektet, velge tema og ta initiativ til møter med veileder.

Innen to uker må studenten sende inn en 2-siders prosjektbeskrivelse som består av følgende: (1) Innledning, (2) Mål og målsetninger, (3) Detaljert prosjektplan, som viser planlagte aktiviteter og milpæler, (4) Forventede leveranser. Prosjektbeskrivelsen skal underskrives av studentens veileder. Innleveringen av prosjektleveransen skjer ved semesterslutt.

Mer om vurdering

Kriterier for evaluering og vurdering vil bli bestemt i samsvar med kravene til dette kurset, samt tilpasses i henhold til prosjektomfanget med veileder og kursleder.

Utsatt eksamen kan gjennomføres i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Fullført 3 første år i 5 årig master i industriell Design eller en bachelor i design. Kan tas av utvekslingsstudenter tilknyttet instituttet.

Kursmateriell

Defineres av faglærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU