course-details-portlet

TPD4167 - Informasjonsvisualisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D
Arbeider 40/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi en forståelse i hvordan informasjon kan utformes og presenteres for å gi effektiv kunnskapsoverføring og beslutningsstøtte. Emnet gir en oversikt over de menneskelige sensoriske og kognitive systemer, og fokuserer på hvordan ulike design av informasjon påvirker forståelse. Skjermbasert så vel som andre typer av interaktive grensesnitt som midler for å effektivt og entydig presentere informasjon, diskuteres. Emnet er strukturert basert på de sensoriske og persepsjonelle menneskelige systemer som syn, hukommelse, romforståelse og visuell tenkning. Grunnmaterialet er kurslitteratur og relevante vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan

 • vise forskjellen mellom velkjente informasjonsvisualiseringsteknikker, inkludert fordeler og ulemper de har i forhold til typer data, funksjonalitet, tilpasningsevne, og skalerbarhet
 • vise hvordan kognisjon og observasjons-evner hos mennesker påvirker mulighetene for informasjonsvisualisering.

Ferdigheter

Kandaten kan

 • lage konsepter for informasjonsvisualiseringer som tar hensyn til spesifikke datasett, brukere, tekniske plattformer og brukskontekst
 • iterativt utvikle visualiseringer fra tidlige ikke-funksjonelle skisser gjennom mock-ups til funksjonell prototype, gjøre bruk av tilbakemeldinger fra brukerne.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • sammenligne ulike interaktiv visualiseringsteknikker for å evaluere deres gjennomførbarhet for både generisk og spesifikk bruk.
 • analysere og gi kreativ kritikk på konkrete løsninger for å visualisere informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset inneholder en rekke foredrag, ett litteraturseminar, tre praktiske øvelser, ett prosjektarbeid og en skriftlig eksamen. Øvelsene og prosjekter gjøres i grupper.

Litteraturseminar: En eller flere studenter vil være ansvarlig for ett kapittel av boken hver og muntlig presentere de viktigste funksjonene samt foreslå en rekke spørsmål til den skriftlige eksamen. Praktiske øvelser: Tre ukelange øvelser vil bli gitt som skal løses i grupper på 2-3 studenter. Resultater av øvelsene vil bli diskutert i klassen.

Prosjektarbeid: Et større prosjektarbeid basert på noen aktuelle problemstilling som løser et praktisk visualiseringsproblem vil bli tildelt til grupper på 2-3 studenter. Resultatene vil bli presentert i en mini-essay, en vitenskapelig poster, samt en muntlig posterpresentasjon.

Skriftlig eksamen: Det teoretiske innholdet av kurslitteraturen og forelesningene vil bli eksaminert i en tre timer lang skriftlig eksamen.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kun deler av eksamen trenger å gjentas dersom en av delene ikke blir bestått.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammene Industriell design og Master i Interaksjonsdesign

Kursmateriell

Obligatorisk litteratur:

 • Ware, Colin (2008). Visual Thinking for Design" (1st Edition). Morgan Kaufmann. ISBN: 9780123708960.

Anbefalt litteratur:

 • Christopher D. Wickens, Justin G. Hollands, Raja Parasuraman, & Simon Banbury. (2012). Engineering Psychology & Human Performance (4th Edition). Pearsons. ISBN10: 0205945740, ISBN13: 9780205945740

Eksempler på relevante vitenskaplige artikler:

 • O´Reagan, J. K. (1992). Solving the real mysteries of visual perception: The world as an outside memory. Canadian Journal of Psychology, 46: 461-488.
 • Porathe, T. & Strand, L. (2011). Which sign is more visible? Measuring the visibility of traffic signs through the conspicuity index method. European Transport Research Review, 3:35–45. DOI 10.1007/s12544-011-0050-9
 • Porathe, T. & Prison, J. (2008) Design of Human-Map System Interaction. Proceedings of the ACM SIGCHI 26th CHI Conference in Florence, Italy 5-10 April 2008. ACM New York, NY, USA. ISBN:978-1-60558-012-X .

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 08.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU