course-details-portlet

TPD4126 - Prototyping av fysiske brukeropplevelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan skape interaktive produkter og brukeropplevelser ved hjelp av teknologi, mikroprosessorer, sensorer og elektroniske utgangsenheter. Emnet har følgende faglige innhold:

 • Grunnleggende begreper om software og hardware
 • Åpen kildekode og åpent innhold
 • Sykluser av prototyping og evaluering
 • Metoder for å sette sammen hardwarekomponenter som mikroprosessorer, sensorer og elektroniske utgangsenheter
 • Programmering av interaktiv atferd
 • Grunnleggende evalueringsprosedyrer basert på både estetisk og teknisk kvalitet
 • Grunnleggende programmering av Arduino
 • Interaktive brukeropplevelser

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har innsikt i hvordan produkter kan gjøres interaktive med hardwarekomponenter som sensorer, digitale utgangsenheter og kode
 • Har innsikt i hvordan lage fysiske interaktive brukeropplevelser

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan programmere Arduino
 • Kan sette sammen hardwarekomponenter som mikroprosessorer, sensorer og digitale utgangsenheter
 • Kan hente ut data fra sensorer og digitale utgangsenheter
 • Kan lage interaktive produkter ved hjelp av mikroprosessorer, sensorer, digitale utgangsenheter og kode
 • Kan bruke åpen kildekode og åpent innhold

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Kan samarbeide om å lage god kode
 • Kan lage stadig bedre interaktive produkter med en iterativ designprosess med prototyping og brukertesting

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Studentene må gjennomføre individuelle øvinger og et gruppebasert prosjekt. De individuelle oppgavene er obligatoriske og består av gjennomføring og presentasjon av et oppdrag gitt av faglæreren. Det gruppebaserte prosjektet vil være en relativt åpen oppgave der studentene skal benytte en klassisk iterativ designprosess med følgende faser:

 • Brukerinnsikt
 • Ide- og konseptutvikling
 • Prototyping
 • Brukertesting
 • Implementering

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomføre og presentere et oppdrag

Mer om vurdering

Vurderingen baseres på et endelig gruppeprosjekt. Prosjektets leveranser er en interaktiv prototype, kontinuerlig refleksjon rundt designprosessen gjennom en blogg, en utstilling med demonstrasjon av prototypen og en kort video av sluttresultatet.

Arbeidsmengden for gruppeprosjektet vil være 70% av hele arbeidsbelastningen. Studentene vil bli oppfordret til å sende inn sine gruppeprosjekter til lokale, nasjonale og internasjonale kunst-, design- og teknologikonkurranser. De individuelle oppgavene må bestås. Det vil bli gitt karakter på gruppebaserte prosjektet. Det vil telle 100% av karakteren.

Ved gjentak må hele emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Kursmateriell

Alt nødvendig kursmateriell vil gjøres tilgjengelig på NTNUs læringsplattform. All nødvendig programvare vil være tilgjengelig for studentene under kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk
 • Design- og håndverkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU