course-details-portlet

TPD4126 - Prototyping av interaktive media

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan skape interaktive produkter og brukeropplevelser ved hjelp teknologi, datamaskiner, sensorer og aktuatorer. Emnet har følgende faglige innhold:

- Grunnleggende begreper om software og hardware, new media art og multimediainnhold som bilder, video og lyd
- Åpen kildekode og åpent innhold
- Sykluser av prototyping og evaluering
- Metoder for å sette sammen hardwarekomponenter som prosessorer, sensorer og aktuatorer
- Programmering av interaktive atferd
- Organisering av multimediainnhold som bilder, video og lyd.
- Grunnleggende evalueringsprosedyrer basert på både estetisk og teknisk kvalitet.
- Interaktive brukeropplevelser

Læringsutbytte

Kunnskap:
- om hvordan produkter kan gjøres interaktive med hardwarekomponenter som sensorer, aktuatorer og kode
- om hvordan lage neste generasjons interaktive brukeropplevelser
- om hvordan Internet of Things (IoT) fungerer

Ferdigheter:
- sette sammen hardwarekomponenter som prosessorer, sensorer og aktuatorer
- hente ut data fra sensorer og programmere aktuatorer
- gjøre produkter interaktive og koblet til internett
- programmere multimediainnhold som bilder, video og lyd
- bruke åpen kildekode og åpent innhold

Generell kompetanse:
- samarbeide om å lage god kode
- lage stadig bedre interaktive produkter med en iterativ designprosess med prototyping og brukertesting

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Studentene må gjennomføre individuelle øvinger og et gruppebasert prosjekt. De individuelle oppgavene er obligatoriske og består av gjennomføring og presentasjon av et oppdrag gitt av faglæreren. Det gruppebaserte prosjektet vil være en relativt åpen oppgave der studentene skal benytte en klassisk iterativ designprosess med følgende faser: - Brukerinnsikt - Ide- og konseptutvikling - Prototyping - Brukertesting - Implementering Sluttproduktet skal stilles ut og presenteres. I tillegg skal det leveres kode, video og sluttrapport som beskriver prosessen og løsningen. Arbeidsmengden for gruppeprosjektet vil være 70% av hele arbeidsbelastningen. Studentene vil bli oppfordret til å sende inn sine gruppeprosjekter til lokale, nasjonale og internasjonale kunst-, design- og teknologikonkurranser. De individuelle oppgavene må bestås. Det vil bli gitt karakter på gruppebaserte prosjektet. Det vil telle 100% av karakteren.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Kursmateriell

Alt nødvendig kursmateriell vil gjøres tilgjengelig på NTNUs learning management system. All nødvendig maskinvare vil være tilgjengelig for studentene under kurset. Anbefalt litteratur: Joshua Noble. Programming Interactivity: A Designer’s Guide to Processing, Arduino, and Openframeworks. O’Reilly Media, 1 edition, July 2009, pages 712. Massimo Banzi, Getting Started with Arduino, O'Reilly Media / Make, December 2008, Pages 128. Casey Reas, Ben Fry, Getting Started with Processing, A Quick, Hands-on Introduction, O'Reilly Media / Make, June 2010, Pages 208.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk
  • Design- og håndverkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU