course-details-portlet

TPD4121 - Design 3 - Bruk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Følgende tema vil bli behandlet:
- Antropometri og belastningsskader
- Design av input og output for sansene
- Kognitive aspekter ved design
- Brukeranalyser, personas og scenarier
- Oppgaveanalysemetoder
- Kontekstuelle undersøkelser av bruk
- Deltakende design ved hjelp av bl.a. skisser, modellbygging og rollespill
Universell design vil bli fremhevet innen alle disse tema.

Læringsutbytte

Kunnskap: Å kunne bruke kunnskap om kropp, bevegelse, sansing og kognisjon i design. Gjennomføring av brukersentrerte design prosesser. Metoder for analyse av brukere. Metoder for oppgaveanalyse. Metoder for analyse av brukskontekst, herunder etnografiske analyser. Brukerinvolvering i design. Design for brukeropplevelse.

Ferdigheter: Beherske metoder for analyse av brukere, brukergrupper aktiviteter og bruk av kontekst. Kunne konvertere kunnskap om mennesker til å designe produktet, aktivitet og opplevelse.

Generell kompetanse: Kandidaten skal få praktisk erfaring med brukersentrert produkt design.

Læringsformer og aktiviteter

Tre øvingsoppgaver vil gi studentene praktisk erfaring med de tre hovedtemaene:
- Informasjonsergonomi og kognisjon
- Brukersentrert design
- Universell design
Forelesninger vil presentere teori og metoder som kan brukes i prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

"Universal Methods of Design" B. Marting & B Hanington, 2012, Rockport
Øvrig litteratur bli annonsert ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4130 2.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Produktdesign - menneske/maskin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU