course-details-portlet

TPD4121 - Design 3 - Menneskesentrert design & innovasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet introdusere grunnleggende kunnskap i kompleks problemløsning i design ved hjelp av menneskesentrert designprosesser. Det fokuseres på impact-basert design og innovasjon av nye produkter og tjenester. Emnet er knyttet til FNS bærekraftsmål 3 og 9, ved fokus på forbedring av helse og velvære, og bærekraftig utvikling av tjenester for å bygge stabil infrastruktur, promotere inkluderende og bærekraftig industri og oppfordre til innovasjon. Emnet innebærer grunnleggende designmetoder som fokuserer på kritisk tenking og kompleks problemsløsning. Menneskesentrerte designprosesser inkluderer kontestuell problemstilling, brukerintervjuer, affinity mapping, persona og scenario, idéformasjon, konseptutvikling, prototyping og testing. Emnet kombinerer teoretisk læring med prosjektarbeid. Prosjektene er gjennomført i grupper og får veiledning jevnlig. Dette antyder at studentene anvender lærings direkte i ekte problemer og skaper impact-basert design, og lærer å være designinnovatører og changemakers.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter lærer

 • Kunnskap om å anvende menneskesentrert design/design thinking-prosesser for å løse komplekse problemer og finne opp nye løsninger
 • Å være i stand til å oppdage nye løsninger ved å se utfordringer og situasjoner med et brukersentrert perspektiv og formulere det "riktige" problemet som må løses
 • Kunnskap om å knytte brukeren med andre aktører i feltet for å identifisere problemer og samskape løsninger
 • Å omfavne en eksperimentell holdning til å oppgave iterativt og teste tidlig hva som er meningsfylt, mulig og gjennomførbart
 • Kunnskap om nøkkeldesignmetoder for analyse av hvilken kontekst man skal bruke, inkludert etnografisk analyse, problemstilling, affinity mapping, konseptutvikling, prototyputvikling og testing
 • Kunnskap om arbeid i team og kritisere og lære av hverandre,

Ferdigheter:

 • Teknikker for kritisk tenking rundt komplekse problemer og brukersentrert design, som inkluderer feltarbeid, analyse av brukere, brukerproblem-aktiviteter, brukskontekst, idéskapningsprototyping og brukertesting
 • Overføre kunnskap om mennesker for å designe et produkt, en aktivitet og brukeropplevelse

Generell kompetanse:

 • Kandidate har praktisk erfaring med menneskesentrert produktdesign, kritisk tenking og kompleks problemløsing og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogikken for dette emnet er høyst interaktivt, med personlig veiledning, oppfordring til studentaktiv læring, gruppearbeid og hands-on erfaring med arbeid innen compleks problemløsning i den virkelige verden.

1. Et hovedprosjekt gir studentene erfaring med hovedtemaene som knyttes til helse og velferd (FN bærekraftsmål nr. 3):

 • Menneske-sentrert design for kompleks problemløsning
 • Innovative nye løsninger
 • Forelesninger som presenterer teori og metoder som kan brukes i prosjektet

2. Forelesninger er obligatoriske. Emnets litteratur blir diskutert i studentdrevne litteraturseminar.

Mer om vurdering

Emnet vurderes ved et prosjektarbeid.

Utsatt eksamen blir holdt i neste ordinære eksamensperiode.

Emnet er høyst interaktivt og studenter forventes å møte til undervisning jevnlig og delta aktivt i gruppeprosjektet og undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Industriell design.

Kursmateriell

"The Design of Everyday Things (Revised and expanded edition)", D. Norman, 2013. Basic Books "Universal Methods of Design" B. Marting & B Hanington, 2012, Rockport. Further literature will be announced at the start of the course.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktdesign - menneske/maskin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
02.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU