course-details-portlet

TPD4112 - Estetikk 2: Komposisjon og rytme

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Kurset har som mål å videreutvikle kandidatenes kunnskap og kompetanse innen anvendt estetikk i designfaget. Innføring i avansert komposisjon og -avansert formlære.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal få øvelse, innsikt, erfaring og kunnskap i avansert visuell komposisjon.

Ferdigheter:

Kandidaten skal igjennom praktiske øvinger få erfaring og kunnskap i avansert visuell komposisjon.

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske prosjektbaserte øvinger

Mer om vurdering

6 oppgaver legges til grunn for vurderingen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan tas i neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emne TPD4111 Estetikk 1: Komposisjon. Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet 5-årig master i Industriell design

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Estetiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
19.03.2024


16:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU