TPD4105 - Informasjonsteknologi for formgivning og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kort innføring i markedskommunikasjon og grafisk design.
Presentasjon, redigering: Layout, bilderedigering, overføring av informasjon.
Internett som arena for presentasjon og informasjonsutveksling.
3-D modellering: Grunnbegreper i 3-D modellering og rendering.
Rapid Prototyping: Aktuelle teknologier.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har innsikt i bruk av informasjonsteknikk for modellering og kommunikasjon i design.

Ferdigheter: Bruk av dataverktøy for grafisk arbeid og presentasjon. Arbeid med vektor- og raster-grafikk, layout og presentasjon. Grunnleggende 3D modelling av produkter og komponenter. Teknisk tegning. Presentasjon av 3D modeller (rendering).

Generell kompetanse: Forståelse av informasjonsteknologi og dens anvendelsesmuligheter i designprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektoppgave, individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • 8 Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering er basert tre prosjekter i løpet av semesteret (30 %) og en tre dagers hjemmeeksamen (70%) ved semesterets slutt.

Fokus for vurderingen er bruk av IT verktøyer i eget designarbeid.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

Forelesningsnotater. Tutorials og eksempler fra internett.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.