course-details-portlet

TPD4105 - Informasjonsteknologi for formgivning og kommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Første del av emnet består av grunnleggende innføring i programvare for grafisk arbeid:

 • Rastergrafikk, vektorgrafikk, layout, typografi
 • Programvare: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesig

Andre del av emnet tar for seg modellering og presentasjon av 3D-geometri. Det vil her dras paralleller til arbeid med fysiske produkter og fotografi:

 • CAD-modellering, materialoppbygging, lyssetting, komposisjon

Programvare: Autodesk Fusion 360, Keyshot

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forståelse for hvordan ulike dataverktøy kan benyttes effektivt i en designprosess
 • Metoder for visuell presentasjon av digitalt og fysisk designarbeid
 • Forståelse for arbeidsmetodikk i aktuell programvare

Ferdigheter:

 • Generering og manipulasjon av vektor- og rastergrafikk
 • Kombinasjon av ulike elementer i en definert layout
 • Generering og presentasjon av 3D-geometri

Læringsformer og aktiviteter

Forelesningene vil demonstrere arbeidsflyten i de ulike programmene. Grunnleggende kunnskap tilegnes gjennom videoressurser på nett og egen utforskning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving

Mer om vurdering

Vurdering baseres på en tredagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. For å gå opp til eksamen må alle obligatoriske innleveringer være godkjent. Ved utsettelse eller gjentakelse av eksamen vil tidligere godkjente innleveringer ikke måtte gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

TPD4100 Design 1 - Introduksjon og TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs. Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet 5-årig master i Industriell design.

Kursmateriell

Forelesningsnotater. Tutorials og eksempler fra internett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4105 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Formgivingsfag
 • IKT
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
20.09.2023

Innlevering
22.09.2023


08:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
08.05.2024


09:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU