Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse, veiledningspedagogikk, flerkulturell forståelse samt master i helsevitenskap.

Underviser på bachelorutdanningen i sykepleie, hovedsakelig på 1. studieår. Tema jeg er engasjert i er anatomi/fysiologi, grunnleggende sykepleie, medisinsk sykepleie, hygiene, førstehjelp, DHLR, simulering, medisinsk behandlingskurs for nautikkstudenter, veiledning i teori- og praksisstudier.

  • Emneansvar for anatomi, fysiologi og biokjemi

Jeg er verneombud ved Institutt for helsevitenskap Ålesund.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ryste, Torill Osvik. (2008) Med diabetes i hverdagen : opplevelse av helse og hverdagsliv hos ungdom med diabetes. 2008.

Andre

  • Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Hagen, Inger Hilde; Ryste, Torill Osvik; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Alnes, Rigmor Grete Einang. (2014) Sykepleierstudenters erfaring med simulering. Ocean Talent Camp 2014 . Ocean Talent Camp Møre; Ålesund. 2014-09-24 - 2014-09-25.