Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

Sykepleier med videreutdanning i ledelse, veiledningspedagogikk, flerkulturell forståelse og Master i helsevitenskap fra NTNU.

Bachelor i sykepleie:

Underviser i og er emneansvarlig for flere medisinske og naturvitenskaplige emner. Undervisning i hygiene, grunnleggende sykepleie og medisinsk sykepleie. Er engasjert i DHLR, simulering, medisinsk behandling for nautikkstudenter, veiledning av studenter i teori og praksisstudier.

Forskningsinteresser:

Pasientnær klinisk forskning, flerkulturell forståelse, pedagogiske metoder i høyere utdanning.

Verv:

Verneombud Avd. for helsefag, NTNU i Ålesund.

Publikasjoner:

Ryste, T.O. (2008). Med diabetes i hverdagen. Opplevelse av helse og hverdagsliv hos ungdom med diabetes. Masteroppgave i helsevitensskap, NTNU.

Fagartikler:

Molnes, S.I., Hagen, I.H., Kongshaug, A. V., Vadset, T. B., Ryste, T.O. & Alnes, R. E. (2016). Simulering gir økt læringsgevinst. Sykepleien, (7), 60-64.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Ryste, Torill Osvik. (2008) Med diabetes i hverdagen : opplevelse av helse og hverdagsliv hos ungdom med diabetes. 2008.