TMT4242 - Stål offshore

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i mikrostruktur og bruksegenskaper til stål generelt, og spesielt til stål brukt innen offshore-virksomhet. Kurset gir en dyp forståelse av sammenhengen mellom fasediagram, kjemisk sammensetning, prosessering, mikrostruktur, mekaniske egenskaper, og sveise- og korrosjonsegenskaper til stålene. Viktige tema er styrkemekanismer, virkning av legeringselementer, dannelse av martensitt, bainitt og aciculær ferritt, varmebehandling (inkludert herdbarhet), martensittanløpning, termomekanisk forming, sprøhetsfenomener (brudd), rustfrie stål, og mikrostrukturer i sveiseforbindelser.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Beskrive mikrostruktur og bruksegenskaper til teknologisk viktige ståltyper i offshoreindustrien, og gjøre rede for virkningen av ulike legeringselementer.
- Forklare den fundamentale sammenhengen mellom kjemisk sammensetning, fasediagram, prosessering, mikrostruktur og bruksegenskaper til disse stålene.
- Vurdere om en mikrostruktur er gunstig, og på grunnlag av mikrostrukturen kunne vurdere om legeringen har fått en optimal prosessering (varmebehandling, o.a.).
- Diskutere riktig valg av legering og prosessering (inkludert sveising) for offshore-anvendelser.
- Utføre enkle beregninger knyttet til mikrostruktur og mekaniske egenskaper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

H.K.D.H Bhadeshia, R.W.K. Honeycombe: Steels - Microstructure and Properties, 3rd edition, Elsevier Ltd, 2006. I tillegg utvalgte tidsskriftartikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.12.2017 09:00 DI42 , Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.