course-details-portlet

TMT4242 - Stål offshore

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i mikrostruktur og bruksegenskaper til stål generelt, og spesielt til stål brukt innen offshore-virksomhet. Kurset gir en dyp forståelse av sammenhengen mellom fasediagram, kjemisk sammensetning, prosessering, mikrostruktur, mekaniske egenskaper, og sveise- og korrosjonsegenskaper til stålene. Viktige tema er styrkemekanismer, virkning av legeringselementer, dannelse av martensitt, bainitt og aciculær ferritt, varmebehandling (inkludert herdbarhet), martensittanløpning, termomekanisk forming, sprøhetsfenomener (brudd), rustfrie stål, og mikrostrukturer i sveiseforbindelser. Korrosjon av stål.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Beskrive mikrostruktur og bruksegenskaper til teknologisk viktige ståltyper i offshoreindustrien, og gjøre rede for virkningen av ulike legeringselementer. - Forklare den fundamentale sammenhengen mellom kjemisk sammensetning, fasediagram, prosessering, mikrostruktur og bruksegenskaper til disse stålene. - Vurdere om en mikrostruktur er gunstig, og på grunnlag av mikrostrukturen kunne vurdere om legeringen har fått en optimal prosessering (varmebehandling, o.a.). - Diskutere riktig valg av legering og prosessering (inkludert sveising) for offshore-anvendelser. - Utføre enkle beregninger knyttet til mikrostruktur og mekaniske egenskaper. - Diskutere utvalgte korrosjonsmekanismer som er viktig for offshore-anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger I grupper. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Arbeidsbelastning ca 200 timer i semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

H.K.D.H Bhadeshia, R.W.K. Honeycombe: Steels - Microstructure and Properties, 4th edition, Elsevier Ltd, 2017. I tillegg utvalgte tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Offshore teknologi
  • Materialteknologi og elektrokjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 21
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU