Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hjeltereie, Isabella Juul; Akselsen, Odd Magne; Karlsen, Morten; Hjelen, Jarle. (2015) Characterization of Non-metallic Inclusions in Ferritic Weld Metals for Arctic Applications. Proceedings of the twenty-fifth International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2015.
  • Jahrsengene, Gøril; Wenn, Maia; Karlsen, Morten; Westermann, Ida; Akselsen, Odd Magne; Hjelen, Jarle. (2015) EBSD Quantification of Retained Austenite in 9% Ni Steel Related to Thermal Treatments. Proceedings of the twenty-fifth International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2015.
  • Kildahl, Pernille; Karlsen, Morten; Aursand, Mats; Hjelen, Jarle. (2014) Martensite Formation in Austenite Related to Deformation Twins in Adjacent Ferrite Grains in Duplex Stainless Steel. IMC 18 International Microscopy Congress 2014 Proceedings.
  • Hansen, Kristoffer Werner; Sætran, Truls Gruben; Karlsen, Morten; Nilsen, Tor Arild; Dall, Wilhelm; Hjelen, Jarle. (2012) Phase Transformation Study of Artic Steels by EBSD during In Situ Heating and Gas Quenching. Proceedings of the Twenty-second (2012) International Offshore and Polar Engineering Conference.
  • Mohseni, Peyman; Solberg, Jan Ketil; Karlsen, Morten; Akselsen, Odd Magne; Østby, Erling. (2012) Determination of Crystallographic facet orientations on fracture surfaces of an Arctic steel by using EBSD. Proceedings of the Twenty-second (2012) International Offshore and Polar Engineering Conference.
  • Enstad, A. J.; Karlsen, Morten; Astad, S. P.; Hjelen, Jarle; Solberg, Jan Ketil; Akselsen, Odd Magne; Østby, Erling. (2011) EBSD Characterization of Arctic Steel during in situ Heating. Proceedings of the Twenty-First (2011) International Offshore and Polar Engineering Conference.
  • Pedersen, J.H.; Astad, S.P.; Karlsen, Morten; Hjelen, Jarle; Solberg, Jan Ketil; Akselsen, Odd Magne; Østby, Erling. (2011) In situ EBSD Investigation of Arctic Steel at Sub-zero Temperatures. Proceedings of the Twenty-First (2011) International Offshore and Polar Engineering Conference.
  • Astad, Svein Prestrud; Bjering, Olav Kigen; Karlsen, Morten; Solberg, Jan Ketil; Hjelen, Jarle; Akselsen, Odd Magne; Østby, Erling. (2010) EBSD Measurements Combined with Optical Microscopy to Quantify Complex Microstructures in Steels. IMC17 International Microscopy Congress 2010 Proceedings.