Bakgrunn og aktiviteter

om Alexandra Neyts

Prosjektleder ved NTNU Havromsvitenskap og -teknologi, som er ett av fire tematiske satsingsområder ved universitetet. Leder kapasitetsløftprosjektet "Brohode Havbruk 2050", som er finansiert av Norges Forskningsråd. Det har som mål å etablere en regional kunnskapsplattform for effektiv utnyttelse av fagekspertise og realkompetanse i havbrukssektoren. Det gjøres gjennom et samarbeid mellom akademia og næringsaktører, med studenter som endringsagenter.

Jeg er også generalsekretær for den europeiske plattformen EATiP (European Aquaculture Technology and innovation Platform)

Utdannet sivilagronom med master i akvakultur ved Universitet i Gent, Belgia.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Bruheim, Kjersti; Neyts, Alexandra. (2015) Brohode Frøya. Brohode Frøya

Del av bok/rapport

 • Frostick, Lynne; McLelland, Stuart; Mercer, TG; Alver, Morten; Damiani, L; Ellingsen, Ingrid H.; Naden, Pamela S.; Neyts, Alexandra; Olsen, Lasse Mork; Oumeraci, H.; Penning, E; Rameshwaran, P; Rice, S.; Schimmels, S; De Serio, F. (2011) Ecological experiments. Users guide to physical modelling and experimentation: Experience of the HYDRALAB Network.

Andre

 • Asbjørnslett, Bjørn Egil; Neyts, Alexandra. (2019) Vinn-vinn situasjon når studentene møter næringa på Aqua Nor. Fiskeribladet.no [Internett]. 2019-08-21.
 • Neyts, Alexandra. (2019) Aqua Nor vil ha unge talenter på banen. Kyst.no [Internett]. 2019-05-29.
 • Neyts, Alexandra. (2019) Bridgehead Aquaculture. Aqua Nor Student Day . Stiftelsen Nor-Fishing, NTNU; Trondheim. 2019-08-23 - 2019-08-23.
 • Neyts, Alexandra. (2019) Den viktige studentdagen. Ytringen [Avis]. 2019-08-27.
 • Neyts, Alexandra. (2019) Mitt yrke - prosjektleder. SettSjøbein.no [Internett]. 2019-03-06.
 • Neyts, Alexandra; Fallmyr, Jørgen. (2019) Næring, akademia og rekruttering i skjønn forening.
 • Neyts, Alexandra; Heggstad, Trude. (2019) Brohode Havbruk 2050 Årsrapport ÅR 1.
 • Neyts, Alexandra; Heggstad, Trude; Fallmyr, Jørgen. (2019) Kartlegging av kompetansebehov i Midt-Norge.
 • Neyts, Alexandra. (2018) BROHODE HAVBRUK 2050 - Kompetanseløft: tid for å gire opp høyere utdanning. Automatisering i havbruksindustrien 2018 . NFEA; Hitra. 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Neyts, Alexandra. (2018) Brohodekonferansen 2018. YouTube. 2018.
 • Neyts, Alexandra. (2018) Brohodekonferansen 2018 intervjuer. YouTube. 2018.
 • Neyts, Alexandra. (2018) Lanserer verktøy for samarbeid mellom næringer og studenter. Metal Supply NO [Fagblad]. 2018-06-20.
 • Neyts, Alexandra. (2018) NTNU la konferansen til Bjugn. Fosnafolket [Avis]. 2018-03-11.
 • Neyts, Alexandra. (2018) Studentene har oppdaget havbruksnæringen. Frøya Nyheter [Internett]. 2018-11-30.
 • Neyts, Alexandra; Bruheim, Kjersti. (2018) Håndbok NTNU BROHODE HAVBRUK.
 • Neyts, Alexandra; Heggstad, Trude; Fallmyr, Jørgen. (2018) Samarbeid med undervisningssteder. NCE Aquatech partnerkonferanse og fagforumssamling . NCE Aquatech Cluster; Trondheim. 2018-11-22 - 2018-11-22.
 • Bruheim, Kjersti; Kristiansen, Lasse; Neyts, Alexandra. (2015) Håndbok i kunnskapssamarbeid mellom universitet, videregående skole, næringsliv og virkemiddelapparat.
 • Neyts, Alexandra; Kristiansen, Lasse. (2015) Bridgehead Frøya - a model for knowledge building in the aquaculture sector through university - secondary school collaboration. Aquaculture Europe 15 . European Aquaculture Society; Rotterdam. 2015-10-20 - 2015-10-23.
 • Neyts, Alexandra; Reuver, Marieke; Evjemo, Jan Ove. (2013) ONLINE EUROPEAN AQUACULTURE RESEARCH INFRASTRUCTURE MAP – A BASIS FOR STATUS REPORT AND GAP ANALYSIS. Aquaculture Europe '13 - Making Sense of Science . European Aquaculture Society; Trondheim. 2013-08-09 - 2013-08-12.
 • Neyts, Alexandra; Reuver, Marieke; Lemarie, Gilles. (2012) New online inventory for registration and retrieval of European aquaculture research infrastructures. AQUA2012 . World Aquaculture Society; Prague. 2012-09-02 - 2012-09-05.