Bakgrunn og aktiviteter

om Alexandra Neyts

Koordinator for NTNU Havromsvitenskap og -teknologi, som er ett av fire tematiske satsingsområder ved universitetet. Spissområdene i NTNU Havrom er maritim transport, ned i havrommet,  Arktis, bærekraftig sjømat og marine bioressurser, marine mineraler og fornybar energi, og havet, miljø og samfunnet.

Tilrettelegger og initiativtaker for marinrelaterte prosjekter og arrangement. Styremedlem i Brohode Frøya, akvARENA og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Utdannet sivilagronom med master i akvakultur ved Universitet i Gent, Belgia.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Bruheim, Kjersti; Neyts, Alexandra. (2015) Brohode Frøya. Brohode Frøya

Del av bok/rapport

  • Frostick, Lynne; McLelland, Stuart; Mercer, TG; Alver, Morten; Damiani, L; Ellingsen, Ingrid H.; Naden, Pamela S.; Neyts, Alexandra; Olsen, Lasse Mork; Oumeraci, H.; Penning, E; Rameshwaran, P; Rice, S.; Schimmels, S; De Serio, F. (2011) Ecological experiments. Users guide to physical modelling and experimentation: Experience of the HYDRALAB Network.

Rapport/avhandling