course-details-portlet

TMM4550 - Nanoteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Arbeidet skal være innen fagområdet nanoteknologi.

Læringsutbytte

Studenten skal fordype seg i et spesifikt tema innen nanoteknologi anvendt innen instituttets fagområder.

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om hvordan man benytter og tilpasser eksisterende metoder, fortrinnsvis innenfor valgt emne, til løsning av problemstillinger innenfor instituttets fagområder. Han/hun skal videre ha kunnskap om hvordan man organiserer, avgrenser, planlegger, gjennomfører et prosjekt. Kandidaten skal også ha kunnskap om hvordan teknisk problemløsning og forskning skal rapporteres for at det skal ha faglig integritet og nytteverdi.

Ferdigheter: Studenten skal beherske samspillet mellom teori og praksis, metodevalg, problemløsning og rapportering. Kandidaten skal kunne gjennomføre et teknisk arbeid av begrenset omfang innenfor de rammer som foreligger og ta fram resultater som underbygger konklusjoner i forhold til prosjektets målsetting. Han/hun skal beherske rapportskriving og kommunikasjon, så vel teknisk som generelt.

Generell kompetanse: Studenten skal på generell basis kunne bruke sin kunnskap og kompetanse til å gjennomføre oppgaver som i utgangpunktet er mindre strukturert og mer lik de behov og oppgaver som han/hun vil møte i det praktiske (arbeid)liv etter studiene.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Informasjon om prosjektoppgaven finner du inne på NTNUs nettsider under ditt tilhørende institutt.
Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles.
Prosjektoppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 24

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nanoteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU