course-details-portlet

TMM4205 - Tribologi og overflateteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Korrosjon, slitasje og friksjon er sentrale mekanismer for å ødelegge en overflate og dermed påvirke integriteten til en struktur eller komponent. Tribologi er kunnskapen om oppførselen til overflater i relativ bevegelse og i kontakt. Dette emnet omhandler de mest sentrale temaene knyttet til overflatebeskyttelse og tribologi.
Kurset tar for seg grunnleggende tribologiske mekanismer for komponent- og konstruksjonssvikt. Kunnskapen man oppnår i dette kurset, vil hjelpe deg med å forstå hvordan du oppnår ønsket levetid på en komponent eller konstruksjon ved å bruke grunnleggende tribologiske beregninger (overflateruhet, friksjon og smøring), belegg, slitasjefenomener og smøremidler. Test- og inspeksjonsmetoder vil bli introdusert og diskutert, samt de økonomiske aspektene ved ulike beleggteknologier.
Målsettingen med kurset er å gi studentene kunnskap og ferdigheter i metoder for overflatemodifisering og smøremidler som kan hindre/redusere korrosjon, friksjon og slitasje og som kan benyttes i fremtidige industrikarrierer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Fenomener som oppstår når to overflater kommer i kontakt (friksjon, slitasje, elastisk / plastisk deformasjon, overflateruhet)
- Kunnskap om de viktigste nedbrytingsmekanismene for overflater (korrosjon og slitasje)
- Kunnskap om hvordan nedbryting av en overflate påvirker materialets levetid
- Kunnskap om de viktigste beleggtypene og metodene for overflatemodifisering for beskyttelse mot korrosjon og slitasje
- Valg av optimal overflatebehandling for en gitt nedbrytingsmekanisme
- Valg av smøring og smøringsprosess i forhold til systemfunksjon

Ferdigheter:
- Være i stand til å utarbeide en kravspesifikasjon for modifisering av en overflate for å unngå nedbryting av overflaten eller for å tilfredsstille oppgitte krav til overflate-finish
- Være i stand til å velge den beste løsningen inkludert beskrivelse av krav til overflatepreparering, påføring og etterbehandling
- Forstå årsaken til overflatefeil når relativ bevegelse er en del av funksjonen til systemet
- Forstå årsaken til overflatefeil når smøremidler har blitt benyttet
- Foreslå løsninger for å kontrollere slitasje og friksjon

Generell kompetanse:
- Forstå hvordan man skal velge optimal overflatebeskyttelse avhengig av miljøbetingelser hvor konstruksjonen/komponenten skal benyttes, utseende, designlevetid og andre egenskaper.
- Forstå hva tribologi er, inkludert hvilke parametere som påvirker de tribologiske egenskapene for en overflate og hvordan disse kan forbedres

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og demonstrasjoner. Regne- og utredningsoppgaver som må være godkjent for adgang til eksamen. Undervisningen gis på engelsk. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater.
Book: Engineering Tribology, Authors Stachowiak, Batchelor. Fra sciencedirect.com

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU