course-details-portlet

TMA4240 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk. Sannsynlighet for hendelser og stokastiske variabler. Uavhengige og avhengige stokastiske variabler. Betinget sannsynlighet. Monte Carlo simulering. En- og flerdimensjonale sannsynlighetsfordelinger. De viktigste klassene av endimensjonale sannsynlighetsfordelinger. Parameterestimering, intervallestimering og hypotesetesting for et- og to-utvalgsdata. Enkel lineær regresjon.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner de grunnleggende begrepene og prinsippene for sannsynlighetsregning og statistisk inferens. Videre kjenner studenten til enkle statistiske modeller og prosesser ofte brukt innen teknologi og naturvitenskap, og vet hvordan slike situasjoner best kan analyseres. 2. Ferdigheter. Studenten kan regne ut sannsynligheter for hendelser i enkle situasjoner. Studenten kan videre anvende sin kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk til å gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske situasjoner innen teknologi og naturvitenskap. I slike analyser er studenten i stand til å benytte Python eller lignende programmeringsverktøy når dette er formålstjenlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter gis basert på en avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5060 7.5
ST0201 3.7
ST0101 3.7
ST1101 3.7
ST1201 3.7
TMA4245 7.5
ST0202 7.5 HØST 2008
SIF5062 7.5 HØST 2008
ST6201 3.7 HØST 2008
ST6200 3.7 HØST 2008
ST0103 7.5 HØST 2009
MET1002 7.5 VÅR 2017
AR100219 7.5 HØST 2019
REA1154 7.5 HØST 2019
REA1154F 7.5 HØST 2022
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 22.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 300
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 108
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU