course-details-portlet

TMA4240 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk. Sannsynlighet for hendelser og stokastiske variabler. Uavhengige og
avhengige stokastiske variabler. Betinget sannsynlighet. En- og flerdimensjonale sannsynlighetsfordelinger. De viktigste klasser av endimensjonale sannsynlighetsfordelinger. Ekstremvariabler. Parameterestimering, intervallestimering og hypotesetesting for et- og to-utvalgsdata. Enkel lineær regresjon

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner de grunnleggende begrepene og prinsippene for sannsynlighetsregning og statistisk inferens. Videre kjenner studenten til enkle statistiske modeller og prosesser ofte brukt innen teknologi og naturvitenskap, og vet hvordan slike situasjoner best kan analyseres. Studenten forstår også begreper innen statistikk og sannsynlighetsregning tilstrekkelig til å kunne kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner.

2. Ferdigheter. Studenten kan regne ut sannsynligheter for hendelser i enkle situasjoner. Studenten kan videre anvende sin kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk til å gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske situasjoner innen teknologi og naturvitenskap, også med bruk av deskriptive metoder. Videre er studenten i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, anbefalte oppgaver og obligatoriske øvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5060 7.5
ST0201 3.7
ST0101 3.7
ST1101 3.7
ST1201 3.7
TMA4245 7.5
ST0202 7.5 01.09.2008
SIF5062 7.5 01.09.2008
ST6201 3.7 01.09.2008
ST6200 3.7 01.09.2008
ST0103 7.5 01.09.2009
MET1002 7.5 01.08.2017
AR100219 7.5 01.09.2019
REA1154 7.5 01.09.2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL274 Sluppenvegen 14 13
SL271 Sluppenvegen 14 3
SL355 Sluppenvegen 14 1
SL326 Sluppenvegen 14 1
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 21
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 11
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 52
SL210 Sluppenvegen 14 51
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 56
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU