course-details-portlet

TMA4240 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk. Sannsynlighet for hendelser og stokastiske variabler. Uavhengige og avhengige stokastiske variabler. Betinget sannsynlighet. En- og flerdimensjonale sannsynlighetsfordelinger. De viktigste klasser av endimensjonale sannsynlighetsfordelinger. Ekstremvariabler. Parameterestimering, intervallestimering og hypotesetesting for et- og to-utvalgsdata. Enkel lineær regresjon

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner de grunnleggende begrepene og prinsippene for sannsynlighetsregning og statistisk inferens. Videre kjenner studenten til enkle statistiske modeller og prosesser ofte brukt innen teknologi og naturvitenskap, og vet hvordan slike situasjoner best kan analyseres. Studenten forstår også begreper innen statistikk og sannsynlighetsregning tilstrekkelig til å kunne kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner. 2. Ferdigheter. Studenten kan regne ut sannsynligheter for hendelser i enkle situasjoner. Studenten kan videre anvende sin kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk til å gjenkjenne og analysere data fra enkle statistiske situasjoner innen teknologi og naturvitenskap, også med bruk av deskriptive metoder. Videre er studenten i stand til å kommunisere med fagstatistikere om mer kompliserte situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, anbefalte oppgaver og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5060 7.5
ST0201 3.7
ST0101 3.7
ST1101 3.7
ST1201 3.7
TMA4245 7.5
ST0202 7.5 HØST 2008
SIF5062 7.5 HØST 2008
ST6201 3.7 HØST 2008
ST6200 3.7 HØST 2008
ST0103 7.5 HØST 2009
MET1002 7.5 VÅR 2017
AR100219 7.5 HØST 2019
REA1154 7.5 HØST 2019
REA1154F 7.5 HØST 2022
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 03.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 10
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 90
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 3
SL274 Sluppenvegen 14 7
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 45
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU