course-details-portlet

TMA4130 - Matematikk 4N

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Laplacetransformasjonen og løsning av ordinære differensial-og integralligninger. Fourierrekker, Fouriertransformasjon og løsning av lineære partielle differensialligninger. Numeriske metoder: Interpolasjon, derivasjon og integrasjon. Teknikker for løsning av lineære og ikkelineære ligningssystem. Runge-Kutta-metoder for løsning av system av ordinære differensialligninger. Differensmetoder for løsning av partielle differensialligninger. Innføring i beregningsverktøy med eksempler.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra teorien for Fourierrekker, Fouriertransformasjonen, Laplacetransformasjonen, ordinære og partielle differensialligninger og numerisk løsning av ligningssystem og differensialligninger. 2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om Fourierteori, ordinære og partielle differensialligninger og numerikk til å formulere og løse problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5016 7.5
MA2105 3.7 HØST 2008
TMA4125 7.5
TMA4122 7.5 HØST 2009
MA2104 3.7 HØST 2009
TMA4120 3.7 HØST 2009
TMA4123 7.5 HØST 2012
TMA4135 7.5 HØST 2012
TMA4106 3.7 HØST 2020
TMA4111 3.7 HØST 2022
TMA4121 3.7 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 06.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 12
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 38
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 39
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU