Brynjulf Owren

Professor. Prodekan for utdanning Institutt for matematiske fag IE fakultetsadministrasjon
73593518 93021641
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 1350

Bakgrunn og aktiviteter

Brynjulf Owren er professor ved institutt for matematiske fag. Han har vært prodekan for utdanning ved fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. siden 2012.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner