course-details-portlet

TLOG2011 - Logistikkteknologi og digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er designet til å være et teknologisk emne hvor studentene lærer i detalj om design og drift av logistikksystemer og bruken av automatisering, robotisering, og digitalisering i logistikken, nemlig Logistikk 4.0. Hovedtemaene er:

 • Innledning til logistikkteknologi og digitalisering
 • Automasjon og robotisering i logistikk
 • Materialhåndteringssystemer, AGV, AMR
 • Lager operasjoner og planlegging
 • Automatlagre, AS/RS, drift og optimering
 • Lagerstyring under usikkerhet, beregning av sikkerhetslager, WMS
 • Smart Factory og Industri 4.0
 • Innføring til vitenskapelig rapportskriving og litteratursøk (for semesteroppgaven)

I tillegg blir det flere gjesteforedrag fra næringslivet med fokus på logistikkteknologi og digitalisering i ulike bransjer som grossist/detaljist-bransjen, vareproduksjon, prosess, maritim og olje og gass.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Emnet er designet for å oppfylle logistikkingeniørers behov for kunnskap om avanserte systemer innen logistikksystemer bl.a. materialhåndtering, varehussystemer, automasjon og digitaliserte løsninger. INNOVASJON, DIGITALISERING OG ETIKK: Dette emnet er tungt involvert i innonative og digitaliserte løsninger. Studenten skal ha innsikt i miljøvennlige teknologi og etiske utfordringer f. eks. brukersikkerhet og tilgang til informasjon. FERDIGHETER: Etter å ha tatt dette faget skal kandidaten kunne velge/designe/dimensjonere systemer og utstyr for ulike materialhåndtering- og varehussystemer. Kandidaten får ferdigheter for å sette seg innen ulike logistikkinformajonsystemer. Kandidaten skal også kunne sette seg innen logistikkløsninger tilpasset til ulike bransjer f. eks. bygg, havn, offshore, osv. GENERELL KOMPETANSE Som en logistikkingeniør får kandidaten en brei kompetanse om materialhåndtering, varehus operasjoner, logistikkinformasjonsystemer og hvordan anvender de for beslutningsstøtte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk øving
 • Obligatorisk arbeid

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne skrive semesteroppgaven. Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semester kan godkjennes ved frivillige gjenntak av emnet. Semesteroppgaven må skrives på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Kursmateriell

Deler av lærebøkene: Facilities Planning (Tompkins, 2010), Warehouse Management (Richards, 2018), og egne notater samt andre læremateriell gis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
12.05.2023

Innlevering
21.05.2023


12:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU