course-details-portlet

TLOG2011 - Logistikkteknologi og digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet er et programfaglig spesialiseringsemner i 2. år i 2. semester INGLOG. Emnet består av to hoveddeler. Den første delen skal gi studentene grunnleggende kunnskap om avanserte logistikksystemer som brukes i lager, produksjon, og transport samt bruken av automatisering, robotisering, og digitalisering i logistikken (Logistikk 4.0). Den andre delen av emnet gir kunnskap om avanserte analysemetoder for logistikksystemer ved å bruke datasimuleringsverktøy og kunnskap om å bygge Digital Twins. Her dekkes datasimulering av logistikksystemer ved programvare FlexSim og i tillegg bruken av stokastisk simulering i lagerstyring under usikkerhet.

Læringsutbytte

Emnet skal formidler følgende spesifikke kunnskaper til kandidaten

 • Generell kunnskap om digitalisering og Industri 4.0 (Cyber Physical Space, Internet of Things, Articficial Intelligence, Big Data og Machine Learning)
 • Generell kunnskap om automasjon og robotisering
 • Spasifikk kunnskap om digitalisering i logistikk og verdikjedestyring: sensorer, RFID, AGV, AMR, droner, AR/VR, 3D printing
 • Spesifikk kunnskap om logistikkteknologi i automatlagre, terminaler, og distribusjonssentrer (AS/RS, AutoStore)
 • Avansert lagerstyring lagerstyring under usikkerhet (kontinuerlig gjennomgang og periodisk gjennomgang)
 • Generell kunnskap om datasimulering og bruken av Diskret hendelsessimulering (DES) for å bygge Digital Twins for logistikksystemer
 • Spesifikk kunnskap om programvare FlxSim and building

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Forstå og implementere nøkkelteknologiene i forsyningskjeden og logistikk i digitaliseringsepoke med industriell IoT, autonome applikasjoner og cyberfysiske systemer, og hvordan de kan integreres for å generere merverdi.
 • Forstå sysemer i moderne automatlagre, terminaler og distribusjonssentrer
 • Bygge simuleringsmodeller for lagerstyring under usikkerhet
 • Bygge og kjøre simuleringer i FlexSim for enkle produksjons- eller lagersystemer
 • Bygge Dashboards for ytelsesmåling/overvåking og forbedring

Andre viktige læringsmål: Kandidaten skal kunne

 • Skape en bred oversikt over smart logistikk og dens rolle i å bygge en robust og bærekraftig forsyningskjede
 • Forstå behovet for verifiserbar driftsetikk og forsyningskjedetransparens i digitaliseringstiden med komplekse systemer og forsyningskjeder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, simuleringslab, og semesteroppgave.

Mer om vurdering

Mappen består av 3 deler (total 100 poeng):

 1. Oppgavesett 1 (20 p), innleveringsfrist: Slutten av februar
 2. Oppgavesett 2 (20 p), Innleveringsfrist: i april
 3. Semesteroppgave (60 p), innleveringsfrist: Slutten av mai

Dele 1 og 2 leveres individuelt på Blackboard. Del 3 leveres individuelt eller i gruppe av maks 2 også på Blackboard.

Veiledning gis en fast dag i uka. Kandidatene kan få tilbakemelding om deres prestasjon underveis. Sensur av hele mappen angis med bokstavkarakter.

Ved frivillig gjentak av mappen må alle deler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Kursmateriell

Deler av lærebøkene: Facilities Planning (Tompkins, 2010), Warehouse Management (Richards, 2018), og egne notater samt andre læremateriell gis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
08.05.2024


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU