course-details-portlet

TLOG2010 - Driftslogistikk og risikostyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Driftslogistikkens målsetting og betydning for driftsregularitet, sikkerhet, miljø og økonomi. Terminologi innen vedlikehold og risikostyring. Tilgjengelighet og feilmekanismer. Grunnleggende risiko- og pålitelighetsanalyser. Innføring i pålitelighetsteknikk. Aktuelle vedlikeholdskonsepter og metoder. Reservedelsstyring og -beredskap.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Kandidaten skal se sammenhenger mellom logistikk, vedlikehold og risiko. - Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om vedlikeholdsteknikk og risikostyring. Ferdigheter: - Kandidaten har opparbeidet ferdigheter som gjør at han/hun kan samarbeide effektivt med spesialister innen vedlikholdsteknikk og risikostyring. Generell kompetanse: - Kandidaten har forståelse og innsikt i hvilken betydning en effektiv driftslogistikk har for bl.a. konkurransekraft, økonomi, helse, miljø og sikkerhet. - Kandidaten kan formidle og kommunisere ulike problemstillinger og løsninger innen fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og Øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen kan bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU.

Kursmateriell

Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 26
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU