course-details-portlet

TLOG2008 - Lean produksjon og kvalitetsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er obligatorisk i 2. årskurs i studieprogrammet INGLOG (Program identitetsemne 3), og skal bidra til å gi grunnleggende kunnskap om Lean på tre ulike aspekter: Lean og kontinuerlig forbedring som en ledelsesfilosofi og tankegang, Lean som et sett av prinsipper og etiske verdier, Lean som et sett av metoder og verktøy (teknisk Lean), og, Lean og kvalitetsledelse i praksis. Hovedfokus vil være på praktisk bruk av Lean i produksjons-virksomheter og logistikk med en del reelle problemstillinger og eksempler tatt fra industrien.

Emnets innhold:

Sentrale emner i faget vil være:

 • Lean filosofi, Toyota Production System (TPS), begrepet sløsing, Lean og Green;
 • Kontinuerlig forbedring (PDCA); systematisk problemløsning og innovasjon;
 • Six-Sigma og statistisk kvalitetsstyring
 • Lean verktøykasse (5S, verdistrømanalyse, SMED, Poka-Yoke, forbyggende vedlikehold, fokusert fabrikk og celle produksjon);
 • Produksjonsstyring, dimensjonering av partistørrelse, økonomisk seriestørrelse (EOQ, EMQ), småserieproduksjon, reduksjon av Waste og varer i arbeid;
 • Just-in-Time filosofi, Kanbanstyring, flaskehalsbehandling, linjebalansering og Heijunka;
 • Hverdagsledelse, visuell ledelse, og standardisert arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal formidler følgende spesifikke kunnskaper til kandidaten

 • Ulike elementer i konkurransefortrinn og strategien for å oppnå de
 • Lean filosofi, Toyota Production System (TPS), begrepet sløsing, Lean og Green;
 • Kontinuerlig forbedring (PDCA); systematisk problemløsning og innovasjon;
 • Six-Sigma og statistisk kvalitetsstyring
 • Lean verktøykasse (5S, verdistrømanalyse, SMED, Poka-Yoke, forbyggende vedlikehold, fokusert fabrikk og celle produksjon);
 • Produksjonsstyring, dimensjonering av partistørrelse, økonomisk seriestørrelse (EOQ, EMQ), småserieproduksjon, reduksjon av Waste og varer i arbeid;
 • Just-in-Time filosofi, Kanbanstyring, flaskehalsbehandling, linjebalansering og Heijunka;
 • Hverdagsledelse, visuell ledelse, og standardisert arbei
 • Etiske aspekter ved Lean, respekt for verdi, medarbeidere, miljø, tid og ressurser i et produksjonsmiljø;
 • Effektivisering av produksjon, sløseeliminering og HMS.
 • Innovasjon: Lean som en prosess hvor innovative ideer oversettes til nye produkter og prosesser for å skape, forbedre eller utvide produktivitet, kvalitet, driftssikkerhet, og ikke minst forretningsmuligheter.
 • Digitaliserng og Produksjon 4.0 - ulike komponentene innen digitalisering av produksjon og kvalitetsstyring, Lean digital transformasjon, og veien mot Digital Twins.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Gjennomføre enkelte beregninger for å dimensjonere kapasiteten for et produksjonssystem, styre flaskehalsene og planlegge produksjonen for rask leveranse og kostnadseffektivt drift;
 • Kartlegge verdistrømmen, definere riktige KPI-ene, identifisere sløsing og planlegge forbedringsarbeid, og oppnå fleksibilitet og smidighet i produksjonen;
 • Ta beslutninger basert på modellbaserte data for sikker lagerstyring og beordring;
 • Dimensjonere enkle systemer for henting av data og statistisk prosesskontroll ved å sette opp kontrolldiagram samt designe system for forebygging av kvalitetsfeil i produksjonen;
 • Implementere JIT i fabrikkens integrering mot leverandører og andre spillere i verdikjeden;
 • Være i stand til å forstå de nye utviklingene i industrien nemlig Industri 4.0 og digitalisering av logistikk.

Generelle kompetanse: Kandidaten får

 • En brei kompetanse om bærekraftige løsninger og hvordan anvender de for å skape effektivisering;
 • En generell kompetanse i systematisk problemløsning og kan bidra med å formidle kunnskap gjennom tverrfaglig teamarbeid.
 • Kandidaten forstår prinsippene for en lærende organisasjon og skal kunne være med og lede innføring av Lean i en bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter er en kombinasjon av forelesninger, øvinger, gruppe arbeid med presentasjon for klassen, og et fabrikkbesøk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig, digital skoleeksamen.

6 øvinger. Minst 5 må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kontinuasjonseksamen kan bli gjort om til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk - Ingeniørfag (FTHINGLOG)

Kursmateriell

1) Lean Production for Competitive Advantage, 2. utgave, John Nocholas, CRC Press, 2018.

2) Forelesningsnotater

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 14
SL415 Sluppenvegen 14 18
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU