Bakgrunn og aktiviteter

Sjå engelsk side for oppdatert informasjon: http://www.ntnu.edu/employees/leif.r.hellevik

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner