TIF410 - Prosjektfinansiering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnets temaer: Grunnleggende finansiering og investering, kapitalverdimodellen, formulering, fortolkning og løsning av lineær programmering - problemer, beslutningskriterier, valg av alternativ og tilhørende følsomhetsanalyser, dualproblemet, verdi av informasjon, obligasjoner/aksjer, kapitalmarkedsteori og porteføljeteori, avkastningskrav, renter, markedseffisiens, dividendepolitikk og kapitalstruktur, finansielle instrumenter og internasjonal finans og investering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet vil gi studentene en grunnleggende innsikt og forståelse av teori knyttet til bedrifters finansierings- og investeringsbeslutninger.

Ferdigheter: Emnet vil sette studentene i stand til å analysere og vurdere sammensatte bedriftsøkonomiske problemstillinger. Videre vil deltakerne forstå og kunne anvende ulike teorier og modeller i innenfor beslutningsanalyse og finans.

Generell kompetanse: Være fortrolig med utarbeidelse og tolkning av økonomisk informasjon, vurderingsproblemer samt de eksterne rammer og muligheter som gjelder for de økonomiske forhold til bedriftens prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og oppgavegjennomgang.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Kompendium i beslutningsanalyse. Utvalgte deler i Brealey, R.A., Myers, S.C. Allen, F.: Principles of Corporate Finance, siste utgave, McGraw-Hill/ Irwin, New York. Kompendium med foiler og oppgaver (med løsninger).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.