TIØ4530 - NTNUs entreprenørskole, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet består av et skriftlig prosjektarbeid som skal belyse sentrale tema relatert til kommersialsering av teknologi. Prosjektdelen utføres normalt i grupper med 2-3 studenter.

Læringsutbytte

Kandidaten skal opparbeide spesifikk kunnskap innenfor et eller flere sentrale forskningsområder innenfor entreprenørskap. Kandidaten skal opparbeide kunnskap og ferdigheter slik at hun kan søke og kritisk velge relevant informasjon for sitt vitenskaplige arbeid, legge grunnlag for et eget faglig ståsted innenfor faget.

Læringsformer og aktiviteter

I tillegg til studentenes selvstendige arbeid vil det være tilbud om jevnlige veiledningsmøter med en eller flere faglærere.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved masterstudiet i realfag, samfunnsfag/humanistiske fag og teknologi innenfor entreprenørskap (MENTRE og MIENTRE). Studenter som tar dette prosjektemnet må samtidig ta TIØ4530 Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsemne. I tillegg må følgende emner være tatt i 4. årskurs: TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4170 Teknologibasert forretningsutvikling.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4750 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.