course-details-portlet

TIØ4331 - Entreprenørielle muligheter og markedsundersøkelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Gjennom å delta i kurset får studentene teoretisk og praktisk trening i hva entreprenørielle muligheter er, hvor og hvordan man kan utvikle entreprenørielle muligheter, samt hvilke verktøy som kan tas i bruk for å analysere levedyktigheten til mulighetene i markedet. Studenten får en innføring i markedsundersøkelser og emnet gir en innføring i hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet i teknologibaserte ideer.

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne ha fått: Kunnskap om teoretiske perspektiver som kan anvendes til å se, skape og utvikle muligheter. Kunnskap om hvordan oppdage og utvikle entreprenørielle muligheter Kunnskap om hvordan initiere og gjennomføre en prosess som utvikler disse mulighetene. Kunnskap om sentrale utfordringer i mulighetsprosessen og hvordan overkomme utfordringene i prosessen. Kunnskap om hvordan gjennomføre økonomiske analyser på et tidlig stadium, knyttet til mulighetene. Kunnskap om hvordan benytte ulike typer verktøy i prosessen for å kunne gjennomføre en evaluering av en mulighet levedyktighet. Ferdigheter Studentene skal etter endt emne: Kunne oppdage og utvikle entreprenørielle muligheter, alene og sammen med andre, gjennom å analysere drivkrefter for endring. Anvende teoretiske perspektiver for å forstå og gjennomføre komplekse entreprenørielle analyser. Kunne diagnostisere behov for endring og fornyelse gjennom et entreprenørielt tankesett, samt identifisere muligheter og potensielle utfordringer i prosessen. Kunne finne og bruke relevante verktøy i de ulike prosessene for mulighetssøk og mulighetsutvikling. Kunne analysere økonomisk potensiale ved å utvikle en mulighet og gjennomføre en endring. Ha utviklet en evne til å håndtere situasjoner med usikkerhet og vite hvordan å omforme disse usikkerhetene til risiko med påfølgende handling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger i form av å evaluere teknologibaserte ideer sett i lys av entreprenørskapsteori.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oblig

Mer om vurdering

Mappen inneholder totalt 8 tellende øvinger.

7 øvinger som alle teller 10% av karakteren. 1 øving som teller 30% av karakteren. 7 øvinger gjennomføres i grupper. 1 øving gjennomføres individuelt

Studentens progresjon måles mellom hver øving hvor vurderingskriteriene i emnet legger til grunn studentens evne til å vise utvikling basert på tilbakemeldinger på foregående leveranser.

Veiledning gis underveis.

Hver øving har en individuell innleveringsfrist som fremkommer av emneplanen som publiseres på blackboard før emnestart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Entrepreneurship (MSENTRE)
Entreprenørskap (MENTRE)
NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Forkunnskapskrav

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:

Entreprenørskap (MENTRE)

Entreprenørskap (MSENTRE)

NTNUs Entreprenørskole (MIENTRE)

Kursmateriell

Oversikt over pensumlitteratur gis ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4330 7.5 HØST 2022
TIØ4370 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
22.12.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU