course-details-portlet

TIØ4235 - Industriell markedsføring og internasjonal handel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset er ment som et videregående kurs for studenter med interesse for markedsføring og internasjonal forretningsutvikling. Kurset er todelt og den første delen omhandler industriell markedsføring. Her setter vi fokus på strategiske industrianalyser, industriell kjøpsadferd samt ledelse og styring av markedskanaler. Den andre delen gir en introduksjon til viktige teorier og trender innen internasjonal handel. Vi arbeider med de viktigste strategiske utfordringer foretak står overfor når de skal utvikle og lede sine internasjonale aktiviteter med spesiell fokus på bærekraftsstrategier. Temaområdene vil bli belyst gjennom eksempler fra norske og internasjonale selskaper i forelesninger og casediskusjoner. Casediskusjonene har som hensikt å illustrere hvordan suksessrike foretak har løst utfordringene vi har gjennomgått i forelesningene og krever noe forarbeid fra deltakerne.

Læringsutbytte

Emnet er valgbart i 4. årskurs i studieprogrammet MTIØT og obligatorisk i 1. årskurs i programmet MIENTRE og skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 2.2 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der det kreves "2) Knowledge ...in line with a master`s student in business administration in comparable international studies". Kurset skal gi generell kunnskap om industriell markedsføring, internasjonalisering, internasjonal ledelse og internasjonal handel. Kurset skal gi spesikk kunnskap om hvordan en utarbeider industrielle markedsstrategier spesielt rettet mot kunder i andre land. Kurset skal også gi spesifikk kunnskap om hvordan man håndterer typiske lederutfordringer i internasjonale organisasjoner. Ved å ta dette kurset forventes det at studentene skal kunne: (1) forstå og beherske de sentrale begrepene innen industriell markedsføring, (2) kunne de strategiske analysene som trengs for å lage robuste markedsstrategier, (3) forstå og beherske sentrale begreper og teorier innen internasjonal handel samt (4) kunne benytte denne kunnskapen i reelle case.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og casediskusjoner. Karakteren i emnet settes på bakgrunn av to caseoppgaver som teller 40/60. Oppgavene leveres i grupper.

Mer om vurdering

To gruppeoppgaver gir grunnlag for sluttkarakter i emnet.

Oppgavene vektes 49% og 51%.

Veiledning blir gitt underveis, ved behov.

Innleveringsfrist kunngjøres ved kursstart.

Ved gjentak av emnet må alle oppgaver tas på nytt.

Ved frivillig gjentak må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1063 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
06.05.2024


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU