course-details-portlet

TIØ4235 - Industriell markedsføring og internasjonal handel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset er ment som et videregående kurs for studenter med interesse for markedsføring og internasjonal forretningsutvikling. Kurset er todelt og den første delen omhandler industriell markedsføring. Her setter vi fokus på strategiske industrianalyser, industriell kjøpsadferd samt ledelse og styring av markedskanaler. Den andre delen gir en introduksjon til viktige teorier og trender innen internasjonal handel. Vi arbeider med de viktigste strategiske utfordringer foretak står overfor når de skal utvikle og lede sine internasjonale aktiviteter. Temaområdene vil bli belyst gjennom eksempler fra norske og internasjonale selskaper i forelesninger og casediskusjoner. Casediskusjonene har som hensikt å illustrere hvordan suksessrike foretak har løst utfordringene vi har gjennomgått i forelesningene og krever noe forarbeid fra deltakerne.

Læringsutbytte

Emnet er valgbart i 4. årskurs i studieprogrammet MTIØT og obligatorisk i 1. årskurs i programmet MIENTRE og skal konkret bidra til å oppfylle læringsmål 2.2 i den detaljerte læringsmålsoversikten for MTIØT der det kreves "2) Knowledge ...in line with a master`s student in business administration in comparable international studies". Kurset skal gi generell kunnskap om industriell markedsføring, internasjonalisering, internasjonal ledelse og internasjonal handel. Kurset skal gi spesikk kunnskap om hvordan en utarbeider industrielle markedsstrategier spesielt rettet mot kunder i andre land. Kurset skal også gi spesifikk kunnskap om hvordan man håndterer typiske lederutfordringer i internasjonale organisasjoner. Ved å ta dette kurset forventes det at studentene skal kunne: (1) forstå og beherske de sentrale begrepene innen industriell markedsføring, (2) kunne de strategiske analysene som trengs for å lage robuste markedsstrategier, (3) forstå og beherske sentrale begreper og teorier innen internasjonal handel samt (4) kunne benytte denne kunnskapen i reelle case.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, casediskusjoner og obligatoriske øvinger. Karakteren i emnet settes på bakgrunn av to skriftlige og to caseoppgaver. De to skriftlige oppgavene teller til sammen 40 % - caseoppgavene tilsammen 60 %. De skriftlige oppgavene leveres individuelt, caseoppgavene i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Fire arbeider gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved frivillig gjentak må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1063 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU