course-details-portlet

TGB4575 - Ingeniørgeologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 50/100
Muntlig eksamen 50/100 E

Faglig innhold

Ingeniørgeologiske felt- og laboratoriemetoder. Emnet inkluderer obligatorisk feltkurs på Snåsa i august, laboratorietesting i september/oktober og utarbeidelse av rapport fra felt- og laboratoriearbeid.

Læringsutbytte

Ingress:
- Emnet skal gi fordypning i problemstillinger innen ingeniørgeologi.

Kunnskaper:
- Studenten skal tilegne seg spesialisert kunnskap som støtte til prosjektgjennomføringen innen ingeniørgeologi.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne finne fram til vitenskapelig litteratur og trekke ut hovedelementer som er relevant for prosjektet.

Generell kompetanse:
- Økt faglig forståelse for fagområdet ingeniørgeologi.

Læringsformer og aktiviteter

4-5 dagers obligatorisk feltkartlegging og 4-5 dager laboratorietesting i grupper med veiledning underveis. Rapportutarbeidelse basert på felt- og labarbeidet (i grupper).

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltundervisning

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet som innholder avsluttende individuell muntlig eksamen (50 %) og en grupperapport (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tekniske geofag (MTTEKGEO) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Tekniske geofag (MTTEKGEO), hovedprofil Ingeniørgeologi og bergmekanikk eller Miljø- og hydrogeologi, eller godkjenning fra emneansvarlig. Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikler, test standard, kartmateriale og rapporter tilpasset felt- og labarbeidet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4505 7.5 01.09.2014
TGB4535 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E 26.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU