course-details-portlet

TGB4575 - Ingeniørgeologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Ingeniørgeologiske felt- og laboratoriemetoder. Emnet inkluderer obligatorisk feltkurs på Snåsa i august i uke 33, laboratorietesting i september/oktober og utarbeidelse av rapport fra felt- og laboratoriearbeid, i tillegg til muntlig eksamen.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi fordypning i problemstillinger innen ingeniørgeologi.

Kunnskaper: Studenten skal tilegne seg spesialisert kunnskap som hjelper å planlegge og desin prosjekter innen ingeniørgeologi i løsmasse og berg.

Ferdigheter: Studenten skal kunne gjennomføre felt- og lab undersøkelser, kunne finne fram til vitenskapelig litteratur og trekke ut hovedelementer som er relevant for prosjektet.

Generell kompetanse: Økt faglig forståelse for fagområdet ingeniørgeologi, undersøklesesmetodikk, rapportskrivingsferdigheter, planlegging og design av anlegg med bærekraftige og kostnadefektive løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

4-5 dagers obligatorisk feltkartlegging og 4-5 dager laboratorietesting i grupper med veiledning underveis. Rapportutarbeidelse basert på felt- og labarbeidet (i grupper). Feltkartleggingen foregår i uke 33. Studentene bør unngå andre aktiviteter i denne uka. Det blir ikke kjørt feltkartlegging på andre tidspunkt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkurs med rapport

Mer om vurdering

Rapport fra feltkurs leveres gruppevis, avsluttende eksamen er individuell.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tekniske geofag (MTTEKGEO) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Tekniske geofag (MTTEKGEO), hovedprofil Ingeniørgeologi og bergmekanikk eller Miljø- og hydrogeologi, eller godkjenning fra emneansvarlig. Det forutsettes at studenten har gjennomført alle emner som er oppført som obligatoriske for spesialiseringen i studieplanen, eller får godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikler, test standard, kartmateriale og rapporter tilpasset felt- og labarbeidet. Grunnkurskompendiene for både ingeniørgeologi berg og løsmasse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4505 7.5 HØST 2014
TGB4535 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100

20.11.2023 - 22.11.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU