course-details-portlet

TFY4350 - Nanoteknologi, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

definisjoner av nanoteknologi, nanomaterialer, bionanoteknologi, nanoelektronikk og nanomedisin; innføring i sentrale tema innen nanoteknologi illustrert med original vitenskapelig litteratur; eksperimentelle tekniker som kan brukes til å studere nanoskala materialer og fenomener; materialegenskaper på nanoskalaen; introduksjon til fysikk og kjemi som er nødvendig for å forstå fenomener og materialegenskaper på nanoskalaen; kommersialisering av nanoteknologi; innføring i etiske spørsmål knyttet til nanoteknologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om:- definisjoner av nanoteknologi og nanovitenskap som forsknings- og teknologiutviklingsfelt.- historisk perspektiv på hovedfunn som resulterte i etablering av nanoteknologi som forskningsfelt; forstå motivasjonen bak forskningen.- sammenheng mellom nanovitenskap og tradisjonelle disipliner som fysikk/kjemi/biologi.- om utvalgte emner innen nanovitenskap, inkludert eksperimentelle teknikker, materialer, grunnleggende prinsipper og material egenskaper på nanoskala.Ferdigheter kandidaten skal kunne:- utføre enkle beregninger for å løse og analysere utvalgte problemer innen nanoteknologi.- foreslå metoder og eksperimentelle teknikker som kan brukes til å studere materialer og fenomener på nanoskalaen.- bruk skaleringslover for å forutsi egenskapene til materialer på nanoskalaen.Generell kompetansekandidaten skal være i stand til:- beskrive muligheter og begrensninger av nanoteknologi, bionanoteknologi, nanoelektronikk og nanostrukturerte materialer.- forstå etiske dilemma innen nanoteknologi.- kommunisere effektivt om nanoteknologi til medstudenter og samfunn.- samarbeide for å løse oppgaver; finne og lese vitenskapelig litteratur, lagre bibliografisk informasjon og referere til vitenskapelig litteratur i rapporter og presentasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger, laboratoriedemonstrasjoner og gruppearbeide. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nanoteknologi (MTNANO)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4220 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nanoteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 37
SL123 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU