TFY4350 - Nanoteknologi, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Undervisningen omfatter en analyse av problemstillinger som har anvendelse innen forskjellige områder som nanomaterialer, bionanoteknologi, nanoelektronikk. Det vil bli lagt vekt på å identifisere felles teknologier av betydning for å forstå mulighetene ved nanoteknologi. Videre vil en innføring i HMS og etiske spørsmål knyttet til nanoteknologi bli diskutert.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i sentrale tema innen nanoteknologi, med fokus på hvordan denne tverrfaglige teknologien kan fremme innsikt og nye produkter.

Kunnskaper:
Forstå muligheter og begrensninger av nanoteknologi i bionanoteknologi, nanoelektronikk og nanostrukturerte materialer. Forstå etiske dilemma innen nanoteknologi.

Ferdigheter:
Utføre enkle beregninger for å løse og analysere utvalgte problemer innen nanoteknologi.

Generell kompetanse:
Samarbeide for å løse oppgaver.
Muntlig presentere resultater av egne studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger, laboratoriedemonstrasjoner og gruppearbeide.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4220 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09.12.2017 09:00 DI42 , Storhall del 1 , Datasal 10349, bygg 10
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.