course-details-portlet

TFY4350 - Nanoteknologi, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

definisjoner av nanoteknologi, nanomaterialer, bionanoteknologi, nanoelektronikk og nanomedisin; innføring i sentrale tema innen nanoteknologi illustrert med original vitenskapelig litteratur; eksperimentelle tekniker som kan brukes til å studere nanoskala materialer og fenomener; materialegenskaper på nanoskalaen; introduksjon til fysikk og kjemi som er nødvendig for å forstå fenomener og materialegenskaper på nanoskalaen; kommersialisering av nanoteknologi; innføring i etiske spørsmål knyttet til nanoteknologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

kandidaten skal ha kunnskap om:
- definisjoner av nanoteknologi og nanovitenskap som forsknings- og teknologiutviklingsfelt.
- historisk perspektiv på hovedfunn som resulterte i etablering av nanoteknologi som forskningsfelt; forstå motivasjonen bak forskningen.
- sammenheng mellom nanovitenskap og tradisjonelle disipliner som fysikk/kjemi/biologi.
- om utvalgte emner innen nanovitenskap, inkludert eksperimentelle teknikker, materialer, grunnleggende prinsipper og material egenskaper på nanoskala.

Ferdigheter

kandidaten skal kunne:
- utføre enkle beregninger for å løse og analysere utvalgte problemer innen nanoteknologi.
- foreslå metoder og eksperimentelle teknikker som kan brukes til å studere materialer og fenomener på nanoskalaen.
- bruk skaleringslover for å forutsi egenskapene til materialer på nanoskalaen.

Generell kompetanse

kandidaten skal være i stand til:

- beskrive muligheter og begrensninger av nanoteknologi, bionanoteknologi, nanoelektronikk og nanostrukturerte materialer.
- forstå etiske dilemma innen nanoteknologi.
- kommunisere effektivt om nanoteknologi til medstudenter og samfunn.
- samarbeide for å løse oppgaver; finne og lese vitenskapelig litteratur, lagre bibliografisk informasjon og referere til vitenskapelig litteratur i rapporter og presentasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger, laboratoriedemonstrasjoner og gruppearbeide. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4220 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nanoteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU