course-details-portlet

TFOR0106 - Matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Aritmetikk og algebra, mengdelære, likninger og ulikheter, trigonometri og geometri, funksjoner, grenseverdier og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, differensiallikninger, vektorer, følger og rekker, sannsynlighetsregning.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om matematikk som fundament for dagens teknologiske samfunn.
- Kandidaten har kunnskap om matematiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
- Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder og kan definere og forklare de viktigste begrepene innen geometri, algebra, funksjoner og differensiallikninger.
- Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder relatert til kombinatorikk og sannsynlighetsregning og kan definere og forklare disse.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bruk av digitale verktøy til beregninger og visualisering.

Ferdigheter
- Kandidaten har solide regneferdigheter i algebra og det generelle grunnlaget i matematikk til å kunne fortsette på ingeniørutdanning eller integrert master i teknologi.
- Kandidaten kan løse problemer innenfor hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighetsregning.
- Kandidaten kan anvende regneferdigheter i matematikk på problemstillinger fra fysikk.
- Kandidaten kan uttrykke seg presist ved bruk av matematisk notasjon.

Generell kompetanse
- Kandidaten har evne til abstrakt tenkning og forståelse for hvordan logisk og analytisk tankegang benyttes innen matematikkfaget.
- Kandidaten kan reflektere over mulige anvendelsesområder for de ulike hovedområdene i emnet.
- Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske begreper og størrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og oppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen:

- Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2.

- Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

- Valgfri kalkulator som utgjør én gjenstand i lommeformat. Kalkulatoren skal:

* ikke tilkobles strømnett.

* ikke kommunisere med andre enheter.

* ikke regne symbolsk.

* ikke ha annet utlesningsutstyr enn display.

* ikke støye.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Det gjennomføres 10 arbeidskrav i løpet av året. 8 valgfrie av disse kreves godkjent

 

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Realfagskurs 1/2 årig (FTREALFAG)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Sinus forkurs, grunnbok, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
coSinus matematikk forkurs, oppgavesamling, Cappelen Damm, 2016 eller senere.
Aktiv formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget, 2009 eller senere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  80.0 SP
Studienivå: Forprøve/forkurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for allmennfag

Telefon: 73 59 35 20

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.05.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 06.08.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU